Nyheter

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden gällande Dexcom G4/G5

Meddelande från NordicInfu Care AB:

Viktig information till Dig som har patienter som använder Dexcom G4
Platinum eller Dexcom G5 Mobile

Vi på NordicInfu Care AB är distributör av Dexcom G4 Platinum, Dexcom G5 Mobile och Dexcom G6 i Norden. Dexcom har nyligen gjort oss och regulatoriska myndigheter i berörda länder uppmärksamma på en funktion rörande G4 och G5. I bifogat brev från Dexcom Inc förklarar tillverkaren att systemen inte ger någon varning vid uteblivna glukosvärden (tillfälligt sensorfel). Displayen indikerar visuellt: ???.

Vi är angelägna om att meddelanden från tillverkaren når dig så snabbt som möjligt
därav detta brev.

Notera följande:

  1. Det är inte fel på produkten. Den fungerar enligt vad den är godkänd för och vad som beskrivs i manualen.
  2. Dexcom vill endast göra sina kunder uppmärksamma på att man inte får en varning vid dessa situationer.
  3. Det gäller enbart Dexcom G4 och Dexcom G5. I Dexcom G6 finns en audiell varning vid uteblivna glukosdata.

NordicInfu Care ombesörjer att dina patienter får den här informationen, förutom i de regioner där man har egna depåer som hanterar den här typen av meddelanden.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Pia Hanås, pia.hanas@infucare.se
Peter Myrenfors, peter.myrenfors@infucare.se

Med vänliga hälsningar
Peter Myrenfors
Medicinsk Chef
Nordic Infucare

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Din e-postadress *

Välj kategori *
Allmän information
IT drift
Nya avtal
Sortimentsförändring