Nyheter

VIKTIGT säkerhetsmeddelande om Örontermometer PRO 6000 från Abbott.

Abbott har utfärdat ett säkerhetsmeddelande gällande Örontermometer PRO 6000, artikel 84668.

Läs hela meddelandet och vilka åtgärder ni behöver vidta här: FSN030 Kundebrev_svensk

Not: Texten från punkt 8 och framåt i leverantörens brev avser MediCarrier och inte dig som slutanvändare.

Se rengöringsguide här: 80028376A Pro6000_Cleaning_Poster_SV Swedish

Säkerhetsmeddelandet har utfärdats med anledning av en potentiell risk som är förknippad med överhettning av Braun ThermoScan PRO 6000 sondspets på grund av vätskeintrång. Detta problem påverkar eventuellt alla PRO 6000-termometrar på marknaden.

Om enheten utsätts för vätskeintrång och används innan rengöringsvätskan har torkat helt, finns det risk för att enheten överhettas vilket kan orsaka brännskador på användaren eller patientens hörselgång. Personer med störst risk är patienter som inte kan kommunicera eller reagera på värmeexponering.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading