Nyheter

Viktig information om COR16

Andningsskydd FFP2 utan ventil/ 3M SVENSKA 9320+

På produktbladet för produkten COR16 Andningsskydd FFP2 utan ventil/ 3M SVENSKA 9320+ på MediCarriers hemsida, har det under perioden september-november funnits felaktig information om att produkten är vätskeresistent. Andningsskyddet är inte vätskeresistent. Märkningen på andningsskydden är korrekt, dvs står inte IIR.

Vi vill uppmärksamma våra kunder på vårdhygiens riktlinjer för användning av andningsskydd FFP2, som inte uppfyller standarden för vätskeresistens IIR.

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/information-om-stankskydd-.pdf

För information om övriga beställningsbara andningsskydd, se produktblad på MediCarriers hemsida

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading