Tjänster

MediCarriers uppgift är att distribuera miljöanpassade sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt transporttjänster till Region Stockholms enheter och entreprenörer.

MediCarriers service och tjänster:

 • Avrop från leverantörer på Region Stockholms ramavtal
 • Nedbrytning och sampackning av artiklar ur storförpackningar, från många leverantörer, i en leverans till alla kunder minst en gång per vecka
 • Brytning och ompackning av sterilartiklar
 • Samordnad leverans av lagerlagda och ej lagerlagda varor på kundens ordinarie leveransdag
 • Packning av varor till flera förråd inom samma avdelning, just-in-time, JIT
 • Insamling av synpunkter/önskemål på sortiment och artiklar för åtgärder vid upphandling
 • Projektledning och rådgivning vid införande av streckkoder i beställningsarbetet
 • Varukatalog med aktuellt sortiment
 • Elektronisk filöverföring av fakturor
 • Statistik över levererade artiklar samt för artiklar med miljöredovisningskrav
 • Rådgivning om kunders inköps-/beställningsprofil

Transporttjänster:

MediCarrier är Region Stockholms egna transportbolag, med främsta uppgift att distribuera miljöanpassade sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt tillhandahålla transporttjänster för regionens enheter och entreprenörer.

MediCarrier ansvarar för att optimera och samordna transporter åt Region Stockholm för bl.a. internpost, blod- och medicinska prover, farligt avfall, stycke och partigods samt akuta transporter.