Konsultation, support och rådgivning

Vår marknadskonsulent ger kvalificerad produktsupport och kundstöd i frågor som rör produkter, sortiment, upphandling och kundmätningar.

Marknadskonsulenten utgör länken mellan sjukvården, leverantörer, SLL Upphandling och MediCarrier.

Ni är alltid välkomna att kontakta vår marknadskonsulent Carina Åström.

Carina Åström
070-484 28 13
carina.astrom@sll.se