Vi erbjuder

MediCarriers uppdrag är att på affärsmässiga grunder avropa, lagerhålla, sampacka, förpacka samt distribuera miljöanpassade sjukvårds- och förbrukningsartiklar. Allt utifrån kundens önskemål. Istället för att sjukhusen och övriga kunder ska få många små leveranser från olika leverantörer erbjuder vi snabba, säkra och samordnade leveranser av upphandlade varor som plockats på samma ställe.

Vi fokuserar på hög kvalitet på våra varor och tjänster, stor leveranssäkerhet, flexibilitet och konkurrenskraftiga priser. Men som offentligt finansierade har vi också ett viktigt ansvar gentemot skattebetalarna att hushålla med vår gemensamma kassa. Därför strävar vi varje dag mot att bli mer ekonomiskt effektiva genom ständiga förbättringar i alla verksamhetens delar.
Miljövänlig varuförsörjning för en hållbar framtid. Vi på MediCarrier vill att även kommande generationer ska kunna njuta av vår planet på samma sätt som vi kan. Därför står miljöarbetet högt på agendan. Vi arbetar på ett effektivt och miljövänligt sätt och är sedan 2004 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Lagerhantering


Se oss som ditt externa lager. Allt på ett ställe och enkelt att beställa. Med en kunnig personal och ett brett sortiment om ca 14 000 noggrant utvalda och miljöanpassade artiklar ser vi till att du får vad du behöver – när du behöver det.

I vårt sortiment finns många fabrikssterila artiklar med särskilda regler för plockning och packning. Det måste ske i lokaler särskilt byggda för denna hantering och MediCarrier har ett modernt lager som uppfyller alla krav.
Men hur mycket vi än vill göra dig som kund nöjd är det också viktigt att komma ihåg att vår verksamhet styrs av ramar och villkor som sätts vid Region Stockholms upphandlingar. Därmed kan vi inte alltid själva påverka vår verksamhet när det gäller tex vilka produkter som ska finnas i sortimentet och vilka leverantörer vi ska använda. Denna verklighet är en utmaning för oss men en inspirerande sådan.

Ompackning


Vi bryter och sampackar artiklar ur storförpackningar, från många leverantörer, i en leverans till alla kunder.

Förutom att vi erbjuder rätt sortiment i rätt tid till rätt pris levererar vi med hög kvalitet och håller vad vi lovar. Det betyder också att vi är hjälpsamma, serviceinriktade och flexibla – behöver du tolv kanyler till din vårdcentral ser vi till att packa och leverera just tolv kanyler.

Transporter

Vår transportenhet levererar till ca 1 800 kunder per dag. Till akutsjukhusen levererar vi dagligen, medan de mindre vårdinrättningarna i regel får veckoleveranser. Uppstår det ett akut behov så löser vi självklart även det.

Vi arbetar mycket med att vara miljövänliga i våra transporter, som ju är en nödvändig del av verksamheten. Vi ökar andelen förnyelsebara bränslen till våra fordon och minskar förbrukningen av dessa. Dessutom fokuserar vi på att hitta de optimala tiderna för transporter, för att på så sätt undvika rusningstrafik, minimera stopp mm.

Informationsenheten
På vår informationsenhet hanterar och distribuerar vi trycksaker till Region Stockholm. Vi lagerhåller, sampackar och distribuerar informationsmaterial till vårdcentraler, ungdomsmottagningar, mödravårdcentraler etc.


MediCarrier erbjuder hantering och utskick av informationsmaterial till Region Stockholm.

Exempel på publikationer som skickas ut från oss:

  • Vårdguiden
  • Kloka Listan
  • HSN-Nytt
  • Inbjudningar till seminarier
  • Diverse årsredovisningar, mm

Hos oss kan du förutom beställning av publikationer och informationsmaterial beställa frikort och högkostnadsskydd mm.