Nyheter

Utgående artiklar: Pipettspetsar från Sarstedt AB

Utgående sortiment på SLL410 Laboratorieartiklar

Fyra pipettspetsar 10uL utgår från leverantören Sarstedt. Det gäller MediCarrier artikelnummer 67636, 98226, 98225 och 88058.

Tabellen i informationsbrevet nedan visar de artiklar som utgår från Sarstedt.

Informationsbrev gällande Pipettspetsar från Sarstedt AB SLL410

Artiklarna ligger som transit/beställningsvaror hos MediCarrier och kommer därför utgå utan ersättning. Det finns förslag på ersättningsartiklar, vilka redan finns avtalade och i MediCarrier Katalogen. Därför hänvisar vi er att beställa den pipettspets som passar ert behov.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading