Nyheter

Uppdatering: Venflon Pro Safety Infusionskanyl från BD

BD har informerat om att de kan få små leveransstörningar i november och första halvan av december. Just nu restar MediCarrier på MC nr 60553, MC nr 60558 och MC nr 60555.

MC nr: 60553
MC nr: 60554
MC nr: 60555
MC nr: 60556
MC nr: 60557
MC nr: 60558

Det finns även andra varianter på infusionskanyler avtalade, se MediCarriers katalog, sid 213-214.

Om ni behöver ytterligare information är ni välkomna att kontakta Sandra Johansson, Account Manager Vascular Access Management på Becton Dickinson: sandra.johansson@bd.com mobil: 0704 56 16 17 eller BDs huvudkontor tel. 08-77 55 100

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading