Nyheter

Uppdatering: COR-artiklar flödas som ersättare för vissa andningsskydd, munskydd, förkläden och visir under en begränsad period

Ni hittar tabell över berörda artiklar här.

Bakgrund
Som tidigare informerats om har MediCarrier fortsatt ett flertal så kallade COR-artiklar i lagersaldot, det vill säga artiklar som köpts in för att ordinarie ramavtalsleverantörer inte kunnat leverera den mängd som vården efterfrågat under pandemin. Det gäller framförallt nitrilhandskar, förkläden, andningsskydd, munskydd, visir, desinfektion, långärmade förkläden, operationsmössor, skyddsrockar, blodgassprutor, sprutor och kanyler.

Tack vare stora inköp av Command Center, Navet/SF Upphandling och MediCarrier under 2020 och 2021, har varuförsörjningen överlag varit robust under 2021 och vi ser också att många ramavtalsleverantörer nu har kommit ikapp och börjar bygga upp egna lager, samt levererar mer stabilt. Samtidigt pågår en global fraktkris som kan resultera i fortsatta bristsituationer.

I det här läget är det viktigt att vi alla hjälps åt att använda det som är inköpt, för att sedan gradvis fasa över till ordinarie artiklar. Vissa COR-artiklar kommer behöva användas under större delen av 2022. Om COR-artiklar inte används kommer det innebära en dubbel kostnad för regionen – den redan inköpta artikeln som kasseras och en ny artikel som ersätter.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading