Nyheter

Uppdatering: Biogel operationshandskar från Mölnlycke

Mölnlycke meddelar att de under sommaren hade produktionsstörningar avseende Biogel operationshandskar vid fabrikerna i Malaysia. Ett covid-19-utbrott innebar att den malaysiska regeringen beordrade en total nedstängning.

Nu är produktionen i full gång och volymerna till och med högre än de som gällde före pandemin. Men, den tidigare nedstängningen kombinerad med kraftiga, globala logistikstörningar gör att leveranserna kommer att påverkas under första halvåret av 2022. Se senaste informationen från Mölnlycke här.

Mölnlycke har stödköpt operationshandskar av varumärke Gammex motsvarande de handskar de har svårt att leverera. Vissa av dessa handskar har Region Stockholm redan på avtal, andra är nya.

Produktblad på Gammex Latexhandskarna:

GAMMEX_ Latex Underglove Product Data SV

GAMMEX_ Latex Product Data SV

Mot bakgrund av att handskarna förpackas på olika sätt och skiljer något i form (påverkar val av storlek) kommer handskarna inte att läggas in som tillfälliga ersättningsartiklar som automatiskt levereras ut när ordinarie handske beställs. Istället blir Gammexalternativen beställningsbara.

Som hjälp vid val av handske finns dels handskguiden (länk!) men också en konverteringstabell (länk!) där Mölnlyckes rekommendation till ersättning framgår. I tabellen framgår också aktuell status på den ordinarie Biogelhandsken. Vi ser över status varje dag och uppdaterar filen vid eventuell förändring.

De handskar som kan komma att behöva ersättas med ett alternativ är:

Biogel Eclipse Indicator
Biogel Eclipse
Biogel PI Indicator
Biogel PI UltraTouch
Biogel PI Micro Indicator
Biogel PI Micro

Självklart behövs parallellt allas bidrag för att vara så återhållsamma med användningen av dessa handskar som möjligt. Vi återkommer med mer information när sådan finns och hoppas att störningarna inte ska innebära alltför stora problem.

Vid frågor kontakta:

Eva Losman Ragnå vid SF Upphandlingen

eva.losman-ragna@regionstockholm.se

0733-507321

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading