Nyheter

Uppdatering av handhavandebeskrivning för D-Dimer från Roche Diagnostics

Vi vill informera våra kunder om en uppdatering av handhavande för nedan artiklar:

Artikelbenämning: MediCarriers artikelnummer: Leverantörens artikelnummer:
D-Dimer, reagens till instrument cobas h232, KYLVARA 96482 4877802190
D-Dimer, kontroll nivå 1+2. KYLVARA 96677 4890523190

Bakgrund:

Leverantören har vid analyser upptäckt att användning av instrumentet tillfälligt ska begränsas till ett temperaturområde från 18 °C till 26 °C, för att säkerställa att alla resultat ligger inom specifikationen.

Åtgärd som du som kund ska vidta:

Vänligen uppdatera er handhavandebeskrivning så att det tydligt framgår att cobas h 232 endast får användas för analys av D-Dimer och proBNP+ vid temperaturområdet 18 – 26°C. Temperaturrestriktionen är lot-oberoende.”

Se fullständigt informationsbrev från leverantören här

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading