Nyheter

Uppdatering av återkallelse av Venflon Pro Safety infusionskanyl från BD

Klicka här för att se tidigare meddelande från Becton Dickinson 2021-05-07

MC nr 60553 , blå restar. BD och upphandlingen vid serviceförvaltningen arbetar att hitta en ersättare då tidigare ersättare från Codan Triplus inte kan leverera regionens behov. Fn finns ingen godkänd ersättare.

MC nr 60554, rosa, ordinarie på lager.
MC nr 60556, vita, restar just nu men ersättare kommer preliminärt vecka 23.
MC nr 60555, gröna, restar just nu men ordinarie kommer preliminärt vecka 23.
MC nr 60557, grå, restar just nu men ordinarie kommer preliminärt vecka 23.
MC nr 60558, orange restar finns ingen ersättare.

Det finns även andra varianter på infusionskanyler avtalade, se MediCarriers katalog, sid 227-228.

MediCarriers kunder ska returnera de Venflon Pro Safety infusionskanyler till MediCarrier som är steriliserade med EtO, med märkning enligt nedan.

Om ni behöver ytterligare information är ni välkommen att kontakta Sandra Johansson, Account Manager Vascular Access Management på Becton Dickinson: sandra.johansson@bd.com mobil: 0704 56 16 17 eller BDs huvudkontor tel. 08-77 55 100

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading