Nyheter

Undersökningshandskar

Senast uppdaterad: 2020-11-16

Meddelande från Region Stockholms, Serviceförvaltningen Upphandlingsavdelning:

Undersökningshandskar SLL761, Bristsituation
Det råder global brist på råvarumaterialet nitril som de flesta Undersökningshandskar tillverkas av. Detta innebär att våra avtalsleverantörer delvis har fått svårt att leverera. När en handske i en viss storlek restar så måste vi ersätta med en annan handske som finns tillgänglig. Det gör att både Abenas och Procurators handskar framöver kan komma att ersätta varandra där det krävs.

Leverantörer har även ställt om i produktionen och slutat tillverka långa (29-30 cm) undersökningshandskar och brist kommer därför att uppstå framöver. Detta för att få ut fler korta handskar av samma mängd nitril.

Detta gäller avseende användning av undersökningshandskar:

  • Undvik i möjligaste mån överanvändning av undersökningshandskar.
  • Långa handskar ska endast användas vid arbetsmoment där sådana krävs.
  • Överväg användning av vinylhandskar där det kan vara lämpligt.
  • Vid kemikaliehantering där kemikaliehandskar (nitril) bedömts som lämpliga ska sådana även fortsättningsvis användas.
  • Kemikaliehandskar (nitril) ska användas vid hantering av cytostatika, om allergi inte föreligger.

Lite bakgrundsinformation:

Vinyl är ett plastmaterial. Handskarna är ftalat- och latexfria, och innehåller inga cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen.

Nitril är en syntetisk gummiprodukt. Materialet är starkare än vinyl och har en något högre så kallad genombrottstid. Det betyder att nitril i vissa fall står emot kemiska ämnen en längre tid än vinyl.

Bägge typerna av handskar har samma funktion, d.v.s. de skyddar bäraren från hög belastning av smittämnen på huden.

För mer information gällande handskar, se handskguiden på MediCarriers hemsida: (https://www.medicarrier.se/wp-content/uploads/handskguiden.pdf).

För eventuella frågor kontakta avtalscontroller Lina Grünewald.

Med vänlig hälsning,

Lina Grünewald
Mobil: 072-468 97 70
E-post: lina.grunewald@sll.se

 

Undersökningshandskar SLL761

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading