Sjötransporter

Waxholmsbolagets terminal för skärgårdsgods, Västberga, flyttade den 31 januari till Albyberg, i Haninge.
Samtidigt övergick Waxholmsbolagets bokningstjänst från MediCarrier till Ressel Rederi.
Se waxholmsbolaget.se för information om nya rutiner för transportbokning och inlämning av gods