Lastbilstransporter

Här distribueras förrådsvaror, hjälpmedelsartiklar, dialysvätskor m.m..

Godsmängden per mottagare varierar mellan 1kg. upp till en full lastbil.

Verksamheten omfattar c:a 300 leveranser/ dag.

Dessa utförs till största delen ospecificerat mellan klockan 07:00-17:00 under den utlovade leveransdagen. Totalvolymen motsvarar c:a 300 lastbärare/ dag (pallar och varuvagnar).