Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor:

Avbokningar ska mailas till transport.medicarrier@sll.se. Märk mailet med ”Avbokning av fast tur”. I mailet anges vilken/vilka dagar som ska avbokas. Vi erbjuder även avbokning under längre uppehåll, meddela vilken period uppehållet avser. Vid avbokning samma dag ring oss på 08-123 128 00.

Under rubriken Blanketter, finns blanketten Hämtning av riskavfall/läkemedelsavfall. Fyll i blanketten och klicka på ”Skicka”. Beställningen har gått igenom när rutan med ”Tack för din beställning” visas. Beställning avser hämtning av max fyra riskavfallskärl per gång. Vi hämtar inom fem arbetsdagar. Vid hämtning av fler än fyra kärl ska en separat budbil beställas. Godsdeklaration ska bifogas, utan den får chauffören inte ta med sig godset.

Alla beställningar av nya lådor för läkemedel/riskavfall, etiketter och absorbtionsdukar sker med din ordinarie beställning av sjukvårds- och förbrukningsartiklar från MediCarrier. Ni hittar dessa i vår katalog (https://katalog.medicarrier.se/)

Under rubriken Blanketter finns blanketten Beställning av transport utanför Stockholms län, den ska fyllas i och skickas genom att trycka på knappen ”Skicka”. Det är viktigt att alla mått, vikt samt information om leveransens innehåll anges (vid t.ex. prover ska typ av prov anges samt om det innehåller kolsyreis eller inte). Vi vill även ha information om upphämtningstid samt när godset senast ska levereras hos mottagaren.

Vid bokning av bud ska betalande enhet och kundnummer anges för att rätt beställare ska faktureras.

Vid ev leveransproblem behöver vi lätt nå beställaren. Därför är det viktigt att telefonnummer och namn har angetts vid bokning.

För att vi ska säkerställa leverans och/eller hämtning av gods ska fullständig gatuadress anges vid beställning.

Maila oss på transport.medicarrier@sll.se. Ange vem som ska betala, namn och telefonnummer till avsändare och mottagare, önskemål om när leverans ska ske, adress där gods ska hämtas och lämnas alt. om gods ska kasseras. Det är viktigt att vikt och volym samt information om leveransens innehåll anges.