Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor:

Vid avslut eller uppehåll av schemalagd transport används formuläret ”Avslut/Uppehåll av Schemalagd Transport”. Vid avbokning samma dag ring oss på 08-123 128 00 (knappval 1+1).

Formuläret gäller för turbil, budbil och lastbil.

Hämtning av farligt avfall beställs på vår hemsida via formuläret ”Beställ hämtning av farligt avfall” (Stickande-skärande, läkemedelsavfall, biologiskt avfall, lab-avfall och sekretessavfall).

Fyll i formuläret direkt på hemsidan och klicka på ”Skicka”. Beställningen har gått igenom när rutan med ”Tack för din beställning” visas. Beställning avser hämtning av max fyra kollin per upphämtningstillfälle. Vi hämtar inom 5 arbetsdagar. 2 kopior av godsdeklarationen ska skickas med chauffören vid hämtning, utan dessa får chauffören inte ta med sig godset.

MediCarrier kommer från och med 22 december 2021 kunna rapportera som ombud åt avfallsproducenter och kommer då att rapportera de uppgifter som lämnas i samband med beställning av hämtning av farligt avfall. Ni hittar information om vad som gäller i vårt Infoblad – Ombudsrapportering av farligt avfall till avfallsregistret

Observera att detta i nuläget inte gäller El-avfall utan endast Stickande/ Skärande/ Smittförande avfall och Cytostatika/ läkemedelsavfall.

Det är alltid avfallsproducenten som ansvarar för de uppgifter som anges och det är därför viktigt att ni anger korrekt information redan vid beställning avseende t.ex. mängd (vikt). För mer detaljerad information, se: Särskilda villkor för rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket

För att ombudsrapportering ska vara möjlig så krävs en signerad Fullmakt för rapportering till avfallsregistret av er som kund som sedan skickas till MediCarrier.

Läs gärna mer om rapporteringen på Naturvårdsverkets hemsida:
http://www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering

Alla beställningar av nya kärl för stickande-skärande-/läkemedels-/biologiskt avfall, samt etiketter och absorbtionsdukar sker med din ordinarie beställning av sjukvårds- och förbrukningsartiklar från MediCarrier. Ni hittar dessa i vår katalog

För transport utanför Region Stockholm eller Utomlands med leverans nästkommande vardag eller enligt överenskommelse gäller formuläret ”Boka transport utanför Stockholm eller utomlands”.

Fyll i formuläret direkt på hemsidan och klicka på ”Skicka”. Det är viktigt att alla mått, vikt samt information om leveransens innehåll anges (vid t.ex. prover ska typ av prov anges samt om det innehåller kolsyreis eller inte). Vi vill även ha information om upphämtningstid samt när godset senast ska levereras hos mottagaren. Pris på transporter utanför Stockholm/Utomlands kan endast fås efter att underlaget för bokning har skickats in.

OBS! Vid upphämtning samma dag ska beställning vara inskickad senast kl 12:00.

Inskickade beställningar behandlas måndag-torsdag 07:30 – 15:30, fredag 07:30 – 15:00 helgfri vardag. Dag före röd dag 07:30 – 11:30. Övrig tid ring in beställning.

Vid bokning av bud ska betalande enhet eller kundnummer anges för att rätt beställare ska faktureras. För-och efternamn på beställare, samt telefonnummer ska anges då vi vid eventuella leveransproblem behöver kunna nå beställaren.

För att vi ska säkerställa leverans och/eller hämtning av gods ska fullständig gatuadress (ej boxadress) anges vid beställning.

Priser för samtliga transporter hittar ni i vår prislista.

Ja, MediCarrier är upphandlade för kassering av elavfall.

Kassering av elavfall beställs på vår hemsida via formuläret ”Beställ hämtning av elavfall”.

Nej, vi är inte upphandlade för flyttransporter utan hänvisar istället till Avtalskatalogen.