Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor:

Vid avbeställning eller uppehåll av fast transport används formuläret: Avbeställning eller uppehåll av fast transport. Vid avbokning samma dag ring oss på 08-123 128 00 (knappval 1+1).

Under rubriken Boka transporttjänster, finns formuläret: Beställ hämtning av farligt avfall. Fyll i formuläret direkt på hemsidan och klicka på ”Skicka”. Beställningen har gått igenom när rutan med ”Tack för din beställning” visas.

Beställning avser hämtning av max fyra riskavfallskärl per gång. Vi hämtar inom fem arbetsdagar.

2 kopior av godsdeklarationen ska bifogas vid hämtning, utan den får chauffören inte ta med sig godset.

Alla beställningar av nya lådor för läkemedel/stickande-skärande, etiketter och absorbtionsdukar sker med din ordinarie beställning av sjukvårds- och förbrukningsartiklar från MediCarrier. Ni hittar dessa i vår katalog.

Under rubriken Boka transporttjänster finns: Boka transport utanför Stockholm/Utomlands. Den ska fyllas i och skickas genom att trycka på knappen ”Skicka”.

Det är viktigt att alla mått, vikt samt information om leveransens innehåll anges (vid t.ex. prover ska typ av prov anges samt om det innehåller kolsyreis eller inte). Vi vill även ha information om upphämtningstid samt när godset senast ska levereras hos mottagaren.

Pris på transporter utanför Stockholm/Utomlands kan endast fås efter att underlaget för bokning har skickats in.

 

Vid bokning av bud ska betalande enhet eller kundnummer anges för att rätt beställare ska faktureras.

För-och efternamn på beställare, samt telefonnummer ska anges eftersom vi vid eventuella leveransproblem behöver kunna nå beställaren.

För att vi ska säkerställa leverans och/eller hämtning av gods ska fullständig gatuadress (ej boxadress) anges vid beställning.

Priser för våra bud och lastbilstransporter hittar ni i vår prislista under rubriken ”Ladda ner dokument”.

Ja, MediCarrier är upphandlad leverantör ​för kassering av elavfall.

Vid beställning av kassering av elavfall, använd formuläret: Beställ hämtning av elavfall.

Nej, vi är inte upphandlade för flyttransporter utan hänvisar istället till avtalskatalogen.