Fasta turer

Basen i detta distributionsnät är transport av medicinska prover. Verksamheten byggs i största möjliga utsträckning på med i första hand internpost och apoteksvaror. Prover och provsvar effektueras alltid ”dag 0” i detta nät, dvs att de når destinationsorten samma dag som de hämtas hos avsändaren.

Generella leveransvillkor för internpost är ”dag 1”, dvs leverans dagen efter hämtning. Det fasta turbilsnätet bygger på c:a 1 800 fasta, mycket strikt tidsstyrda angöringar per dag.