Budtransporter

Verksamheten omfattar c:a 100 uppdrag/ dygn och pågår dygnet runt under årets alla dagar.

Uppdragen har differentierad prioritet från ”normalbud” upp till ”larm” (utryckningsfordon med blåljus).

I detta flöde ingår även att befordra mindre gods utanför Stockholms län, både i och utanför Sverige.