Blanketter och formulär

Beställning av lådor till smittförande avfall
Fr.o.m. 11 februari 2019 – beställningar av lådor till smittförande avfall sker med din ordinarie beställning av sjukvårds- och förbrukningsartiklar. Mer information här


Fraktsedel för Lab-glas & Sekretessavfall
För lab-glasavfall (ej smittförande) och sekretessavfall.
Lab-glas avfall paketeras i kartong som emballeras ordentligt.
Sekretessavfall packas i säckar.
Avfallet ska märkas med avsändare och innehåll (förslagsvis kopia av fraktsedeln).

Godsdeklaration för farligt gods-avfall
Godsdeklaration för stickande, skärande och smittförande avfall. Gäller även läkemedelsavfall.
Klisteretikett måste sitta på lådan (30 Liter eller 60 Liter).
UN-nummer ska stämma överens med det som ska sitta på lådan och som finns på godsdeklarationen. Se instruktioner här.

Godsdeklaration för elavfall

Rutiner för hantering av specialavfall
Rutiner för hantering av specialavfall på avdelningar, kliniker, vårdcentraler och mottagningar.

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall
Transportörens tillstånd.

Internpostlista

Skolpostlista


Godstransport med Waxholmsbolaget

Reklamationsblankett