Blanketter och formulär

Beställning av lådor till smittförande avfall
Fr.o.m. 11 februari 2019 – beställningar av lådor till smittförande avfall sker med din ordinarie beställning av sjukvårds- och förbrukningsartiklar. Mer information här


Fraktsedel för Lab-glas & Sekretessavfall
För lab-glasavfall (ej smittförande) och sekretessavfall.
Lab-glas avfall paketeras i kartong som emballeras ordentligt.
Sekretessavfall packas i säckar.
Avfallet ska märkas med avsändare och innehåll (förslagsvis kopia av fraktsedeln).

Godsdeklaration för farligt gods-avfall
För stickande, skärande & smittförande avfall. Gäller även läkemedelsavfall.
Klisteretikett måste sitta på lådan (30 Liter eller 60 Liter).
UN-nummer ska stämma överens med det som ska sitta på lådan och som finns på godsdeklarationen. Se instruktioner här.

Godsdeklaration för elavfall

Rutiner för hantering av specialavfall
På avdelningar, kliniker, vårdcentraler och mottagningar.

Internpostlista
Internpostlistan visar de internpostkunder MediCarrier transporterar internpost till. Om ni är med i internposten, har ni rätt att skicka internpost, brev, skolpost (ej paket) till andra internpost- och skolpostkunder. Se separat blankett för skolpost.

Skolpostlista
Skolpostlistan visar de skolpostkunder MediCarrier transporterar skolpost till. Om ni är med i Skolposten, har ni rätt att skicka internpost, brev, skolpost (ej paket) till andra internpost- och skolpostkunder. Se separat blankett för internpost.


Godstransport med Waxholmsbolaget

Reklamationsblankett