Beställningsrutiner – MediCarrier Transport

Budtransporter

Budtransporter inom Region Stockholm

Blåljustransporter
Blåljustransporter bokas via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 3).
Vid blåljustransport ska läkarnamn alternativt farmaceut anges som godkänt denna transport.

Budtransporter
För att boka vanlig transport av gods som ska levereras med kombi/skåpbil kontaktar ni MediCarriers transportbokning via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 1 + 1) eller via mail transport.medicarrier@sll.se.

Deadline för mailbeställningar samma dag är: måndag–torsdag 15:30, fredag 15:00 och dag före helgdag 11:30. Bud som skall hämtas inom 30min eller levereras inom 2 timmar ska alltid ringas in.

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer.
 • Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Information om godset

Våra tjänster:

 • Ekonomi – Vi hämtar under dagen och levererar innan kl. 16:00. Bokas senast kl. 08:00 samma dag.
 • Normal – Vi hämtar och levererar inom 4 timmar.
 • Snabb – Vi hämtar och levererar inom 2 timmar.
 • Express – Vi hämtar inom 30 minuter. Bilen kör direkt till mottagaren.
 • Tidspassning Hämtning/Leverans – Vi hämtar eller lämnar en exakt tid. Måste bokas minst 1 timme innan plock/leverans.
 • LARM – Vi hämtar inom 12 minuter och det körs med blåljus. Vi måste ha en läkare eller farmaceut som godkänt transporten.
 • Sverigebudet – Avser transporter från Regionen till övriga Sverige. Hämtas inom 1 timme från bokning. För transporter från övriga Sverige till Regionen ska körning påbörjas inom 1 timme från bokning.

För bokning av transport av pallgods, vagnar, burar och övrigt gods som måste rullas, inte kan bäras eller måste spännas fast under transporten, se beställningsrutinen för lastbilstransporter.

Lastbilstransporter

Transport av pallgods, vagnar, burar och övrigt gods som måste rullas, inte kan bäras eller måste spännas fast under transporten, beställs via formuläret ”Boka lastbilstransport”

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer.
 • Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Önskemål om dag/tid
 • Information om godset

Tänk på att vara ute i god tid när ni bokar en lastbilstransport.

Om ni har frågor, kontakta MediCarriers transportbokning via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 1 + 1) eller via mail transport.medicarrier@sll.se.

Transporter utanför Stockholm eller utomlands

För transport utanför Region Stockholm eller Utomlands med leverans nästkommande vardag eller enligt överenskommelse gäller formuläret ”Boka transport utanför Stockholm eller Utomlands”.

Inskickade beställningar behandlas måndag-torsdag 07:30 – 15:30, fredag 07:30 – 15:00 helgfri vardag. Dag före röd dag 07:30 – 11:30. Övrig tid ring in beställning.

OBS! Vid upphämtning samma dag ska beställning inkomma senast kl 12:00.

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer.
 • Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Önskemål om dag/tid
 • Information om godset

Det är viktigt att alla mått, vikt samt information om leveransens innehåll anges (vid t.ex. prover ska typ av prov anges samt om det innehåller kolsyreis eller inte).

Om ni har frågor, kontakta MediCarriers transportbokning via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 1 + 1) eller via mail transport.medicarrier@sll.se.

Turbilstransporter

Medicinska Prover
För uppläggning av schemalagd transport av Medicinska Prover med turbil, kontakta det analyserande lab ni är anslutna till.

LNP: analys-och-preanalys.karolinska@sll.se

Unilabs: kundtjanst.stockholm@unilabs.com

Läkemedel från ApoEx
För transport av Läkemedel från ApoEx behöver ni kontrollera vilken lastkaj ni har kopplade mot Ert GLN nummer i gröna eken. Om ni har MediCarrier som vald lastkaj kan vi leverera läkemedel till er. Vi behöver ingen förhandsinformation ifrån Er för att köra ut läkemedlet vi får från ApoEx till er.

Internpost
För att ansluta till MediCarriers internpostlista fyller ni i formuläret ”Beställ internpost”.

För att kunna skicka och ta emot Internpost behöver båda parter vara anslutna till MediCarriers Internpostlista. Vi kan enbart hämta eller lämna Internpost till de kunder som betalar för tjänsten.

Varje enhet väljer själva hur många angöringar man önskar per vecka.

Det som är tillåtet är skicka via Internposten är det som ryms i de bruna Internpostkuverten samt enstaka A4 kartong med en max vikt på 12kg.

Försändelsen bör innehålla namnet på mottagaren samt gatuadress.

Vid frågor kontakta transportledning.medicarrier@sll.se.

Sterilgods
Schemalagd eller sporadisk hämtning/leverans av sterilgods beställs via MediCarriers kundportal

Vid orderläggning i kundportal så genereras kollinummer och streckkodsetiketter som avsändare måste fästa på lådorna. Om etikett ej sitter fast på lådan så kan chaufför inte hämta godset.

För inloggningsuppgifter till kundportalen, samt vid frågor, kontakta transportledning.medicarrier@sll.se.

Hämtning av avfall

Farligt avfall
Hämtning av farligt avfall beställs på vår hemsida via formuläret ”Beställ hämtning av farligt avfall”.

Upphämtning av farligt avfall (riskavfall) sker inom 5 arbetsdagar. Vi hämtar upp stickande-skärande UN3291, läkemedelsavfall UN3249, biologiskt avfall, samt lab-glas (ej smittförande) och sekretessavfall.

Upp till 2kg läkemedelsavfall kan läggas i kärl för stickande-skärande. Observera att det EJ går att lägga stickande-skärande i ett kärl med läkemedelsavfall.

Den minsta storleken på kärl vi hämtar upp är 10L, och vid varje upphämtning tar vi max 4 kollin, oavsett storlek.

Om kärl överstiger rekommenderad vikt förbehåller vi oss rätten att transportera dessa med budbil istället. Rekommenderad vikt på kärl vid upphämtning:

Storlek               Vikt
10-11 l 2 kg
22-30 l 7 kg
60 l 12 kg

Lab-glas paketeras i kartong (max A4 storlek) som emballeras ordentligt. Sekretessavfall packas i papperssäckar på max 60L. Avfallet ska märkas med avsändare och innehåll (förslagsvis kopia av fraktsedeln).

OBS! Fullständigt ifylld godsdeklaration eller fraktsedel måste följa med godset annars får inte chauffören ta med sig avfallet. Destruktionsavgiften per kolli beror på vilken storlek de har, se vår prislista.

Länkar:

Beställ hämtning av farligt avfall

Godsdeklaration för farligt avfall

Fraktsedel för laboratorieglas och sekretessavfall

Elavfall
Kassering av elavfall beställs på vår hemsida via formuläret ”Beställ hämtning av elavfall”.

Vid kassering av elavfall sker upphämtning i mån av möjlighet under specificerad dag eller inom 5 arbetsdagar om ingen specifik dag önskats.

Vi hämtar upp:

 • Lysrör och lågenergilampor
 • Batterier
 • Kyl- och frysskåp
 • Övrig kasserad elektrisk och elektronisk utrustning

Vid kassering av el-avfall debiteras ni för lastbilstransporten samt destruktionsavgiften för godset vilket baseras på vikten, se prislista.

OBS! Fullständigt ifylld godsdeklaration måste följa med godset annars får inte chauffören ta med sig avfallet.

Länk:

Avfall från Folktandvården
Hämtning av avfall från Folktandvården beställs på vår hemsida via formuläret ”Beställ hämtning av avfall från Folktandvården”.

Upphämtning av kärl och gipssäckar från Folktandvårdens mottagningar sker i mån av möjlighet under specificerad dag eller inom 5 arbetsdagar om ingen specifik dag önskats.

Vi hämtar upp 190L och 370L kärl med källsortering, samt säckar eller kärl med gipsavfall, avidentifierat och ej avidentifierat. Ej avidentifierat gipsavfall ska vara uppmärkt med ”Sekretessgips”.

Länk: