Beställningsrutiner – MediCarrier Transport

Boka bud inom Stockholm
Blåljustransporter bokas via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 3).
Vid blåljustransport ska läkarnamn alternativt farmaceut anges som godkänt denna transport.

För att boka vanlig transport av gods som ska levereras med kombi/skåpbil kontaktar ni MediCarriers transportbokning via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 1 + 1) eller via e-post transport.medicarrier@sll.se. Deadline för mailbeställningar samma dag är: måndag–torsdag 15:30, fredag 15:00 och dag före helgdag 11:30. Bud som skall hämtas inom 1 timme/30min ska alltid ringas in.

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer.
 • Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Information om godset

Våra tjänster:

 • Normalbud: Vi hämtar inom 3 timmar. Bilen kan ta andra bud på vägen inom 3h tidsramen.
 • Förtur 1 timme: Vi hämtar inom 1 timme. Bilen kör direkt till mottagaren men kan eventuellt ta annat på vägen om upphämtningen har skett inom 30 min.
 • Förtur 30 min: Vi hämtar inom 30 minuter. Bilen kör direkt till mottagaren.
 • Tidspassning plock/leverans: Vi hämtar eller lämnar en exakt tid. Måste bokas minst 1 timme innan plock/leverans.
 • Larm: Vi hämtar inom 15 minuter och det körs med blåljus. Vi måste ha en läkare eller farmaceut som godkänt transporten.

För bokning av transport av enskilt gods över 30 kilo samt enskilt gods bredare än 130 cm eller längre än 300 cm, se beställningsrutinen för lastbilstransporter nedan.

Lastbilstransporter
Transport av pallgods, burar, enskilt gods över 30 kilo samt enskilt gods bredare än 130 cm eller längre än 300 cm, beställs via formulär för bokning av lastbilstransporter.

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer.
 • Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Önskemål om dag/tid
 • Information om godset

Tänk på att vara ute i god tid när ni bokar en lastbilstransport.

Om du har frågor, kontakta MediCarriers transportbokning via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 1 + 1) eller via e-post transport.medicarrier@sll.se.

Transportbokningar utanför Stockholms län/utomlands.
För transport utanför Stockholm/ Utomlands gäller formuläret Boka transport utanför Stockholm/Utomlands.

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer
 • Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Önskemål om dag/tid
 • Information om godset

Det är viktigt att alla mått, vikt samt information om leveransens innehåll anges (vid t.ex. prover ska typ av prov anges samt om det innehåller kolsyreis eller inte).

Vi vill även ha information om upphämtningstid samt när godset senast ska levereras hos mottagaren.