Beställningsrutiner – MediCarrier Transport

Budtransporter

Budtransporter inom Region Stockholm

Blåljustransporter
Blåljustransporter bokas via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 3).
Vid blåljustransport ska läkarnamn alternativt farmaceut anges som godkänt denna transport.

Budtransporter
För att boka vanlig transport av gods som ska levereras med kombi/skåpbil kontaktar ni MediCarriers transportbokning via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 1 + 1) eller via mail transport.medicarrier@regionstockholm.se.

Deadline för mailbeställningar samma dag är: måndag–torsdag 15:30, fredag 15:00 och dag före helgdag 11:30. Bud som skall hämtas inom 30min eller levereras inom 2 timmar ska alltid ringas in.

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer.
 • Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Information om godset

Våra tjänster:

 • Ekonomi – Vi hämtar under dagen och levererar innan kl. 16:00. Bokas senast kl. 08:00 samma dag.
 • Normal – Vi hämtar och levererar inom 4 timmar.
 • Snabb – Vi hämtar och levererar inom 2 timmar.
 • Express – Vi hämtar inom 30 minuter. Bilen kör direkt till mottagaren.
 • Tidspassning Hämtning/Leverans – Vi hämtar eller lämnar en exakt tid. Måste bokas minst 1 timme innan plock/leverans.
 • LARM – Vi hämtar inom 12 minuter och det körs med blåljus. Vi måste ha en läkare eller farmaceut som godkänt transporten.
 • Sverigebudet – Avser transporter från Regionen till övriga Sverige. Hämtas inom 1 timme från bokning. För transporter från övriga Sverige till Regionen ska körning påbörjas inom 1 timme från bokning.

För bokning av transport av pallgods, vagnar, burar och övrigt gods som måste rullas, inte kan bäras eller måste spännas fast under transporten, se beställningsrutinen för lastbilstransporter.

Lastbilstransporter

Transport av pallgods, vagnar, burar och övrigt gods som måste rullas, inte kan bäras eller måste spännas fast under transporten, beställs via formuläret ”Boka lastbilstransport”

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer.
 • Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Önskemål om dag/tid
 • Information om godset

Tänk på att vara ute i god tid när ni bokar en lastbilstransport.

Om ni har frågor, kontakta MediCarriers transportbokning via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 1 + 1) eller via mail transport.medicarrier@regionstockholm.se.

Transporter utanför Stockholm eller utomlands

För transport utanför Region Stockholm eller Utomlands med leverans nästkommande vardag eller enligt överenskommelse gäller formuläret ”Boka transport utanför Stockholm eller Utomlands”.

Inskickade beställningar behandlas måndag-torsdag 07:30 – 15:30, fredag 07:30 – 15:00 helgfri vardag. Dag före röd dag 07:30 – 11:30. Övrig tid ring in beställning.

OBS! Vid upphämtning samma dag ska beställning inkomma senast kl 12:00.

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer.
 • Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Önskemål om dag/tid
 • Information om godset

Det är viktigt att alla mått, vikt samt information om leveransens innehåll anges (vid t.ex. prover ska typ av prov anges samt om det innehåller kolsyreis eller inte).

Om ni har frågor, kontakta MediCarriers transportbokning via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 1 + 1) eller via mail transport.medicarrier@regionstockholm.se.

Turbilstransporter

Medicinska Prover
För uppläggning av schemalagd transport av Medicinska Prover med turbil, kontakta det analyserande lab ni är anslutna till.

LNP: analys-och-preanalys.karolinska@regionstockholm.se

Unilabs: kundtjanst.stockholm@unilabs.com

Läkemedel från ApoEx
För transport av Läkemedel från ApoEx behöver ni kontrollera vilken lastkaj ni har kopplade mot Ert GLN nummer i gröna eken. Om ni har MediCarrier som vald lastkaj kan vi leverera läkemedel till er. Vi behöver ingen förhandsinformation ifrån Er för att köra ut läkemedlet vi får från ApoEx till er.

Internpost
För att ansluta till MediCarriers internpostlista fyller ni i formuläret ”Beställ internpost”.

För att kunna skicka och ta emot Internpost behöver båda parter vara anslutna till MediCarriers Internpostlista. Vi kan enbart hämta eller lämna Internpost till de kunder som betalar för tjänsten.

Varje enhet väljer själva hur många angöringar man önskar per vecka.

Det som är tillåtet är skicka via Internposten är det som ryms i de bruna Internpostkuverten samt enstaka A4 kartong med en max vikt på 12kg.

Försändelsen bör innehålla namnet på mottagaren samt gatuadress.

Vid frågor kontakta transportledning.medicarrier@regionstockholm.se.

Sterilgods
Schemalagd eller sporadisk hämtning/leverans av sterilgods beställs via MediCarriers kundportal

Vid orderläggning i kundportal så genereras kollinummer och streckkodsetiketter som avsändare måste fästa på lådorna. Om etikett ej sitter fast på lådan så kan chaufför inte hämta godset.

För inloggningsuppgifter till kundportalen, samt vid frågor, kontakta transportledning.medicarrier@regionstockholm.se.

Hämtning av avfall

Farligt avfall

Vi på MediCarrier Transport tillhandahåller transporttjänst för upphämtning av stickande-skärande UN3291, läkemedelsavfall UN3249, biologiskt avfall, samt laboratorieglas (ej smittförande) och sekretessavfall. Vid varje upphämtning tar vi max 4 kollin, oavsett storlek.

Stegen nedan måste genomföras för att hämtning ska kunna utföras:

1. Packa och märk upp godset korrekt:

1.1. Stickande-/skärande samt läkemedelsavfall
Godkända storlekar på kärl ser ni i tabellen nedan. Om ni har behållare som är mindre än 10L måste ni packa dem i ett större kärl på max 60L.

Etiketten på kärlen ska vara fullständigt ifylld och det som står på godset måste överensstämma med det som anges på godsdeklarationen.

Rekommenderad maxvikt på kärl vid upphämtning:

Storlek               Vikt
10-11 l 2 kg
22-30 l 7 kg
60 l 12 kg

Blandat gods:
Upp till 2kg läkemedelsavfall kan läggas i kärl för stickande-skärande och behöver då endast märkas upp som stickande-skärande.
Observera att det EJ går att lägga stickande-skärande i ett kärl med etikett för läkemedelsavfall.

1.2. Laboratorieglas
Laboratorieglas packas i kartong (max A4 storlek) som försluts ordentligt.
Avfallet ska märkas med avsändare och innehåll (förslagsvis kopia av fraktsedeln).

1.3. Sekretessavfall
Sekretessavfall packas i papperssäckar på max 60L som försluts ordentligt. Avfallet ska märkas med avsändare och innehåll (förslagsvis kopia av fraktsedeln).

2. Fyll i Godsdeklaration och/eller Fraktsedel:
Innan hämtning måste ni ha gjort i ordning 3 exemplar av godsdeklarationen och/eller fraktsedeln och lämnat dessa på godset. Chauffören signerar dessa vid hämtning. 1 exemplar kommer ni att få behålla för arkivering och 2 exemplar ska följa med godset.
Chauffören får inte hämta om ni använder en gammal version av dokumenten eller om de inte är fullständigt och korrekt ifyllda.

Godsdeklarationen, samt instruktion för hur denna fylls i, finns på vår hemsida: Godsdeklaration

Fraktsedeln finns också på vår hemsida: Fraktsedel

I samband med bekräftelsen på att transporten är bokad så skickar vi alltid ut den senaste versionen av dokumenten till den mailadress ni angett i beställningen.

3. Beställ hämtning:
Hämtning av farligt avfall beställs via formulär på vår hemsida:
Beställ hämtning av farligt avfall

Instruktioner för hur formuläret ska fyllas i hittar ni också på vår hemsida:
Instruktioner

Ni hittar pris för upphämtning och destruktion i vår prislista:
Prislista

Upphämtning sker inom 5 arbetsdagar.

Rapportering till Naturvårdsverket:
Från och med 22 december 2021 kan MediCarrier rapportera som ombud åt avfallsproducenter.

Ombudsrapportering kräver att ansvarig för er enhet har skickat in en underskriven fullmakt för ombudsrapportering till oss på MediCarrier Transport, där de även fått en bekräftelse från oss på att den är mottagen och registrerad. Fullmakten behöver endast skickas in 1 gång och gäller tills vidare. Vi tar endast emot fullmakter som skannats eller postats till oss. Foto på underskriven fullmakt är inte godkänt.

Mer information om denna tilläggstjänst hittar ni på vår hemsida:
Ombudsrapportering av farligt avfall till avfallsregistret

Elavfall
Kassering av elavfall beställs på vår hemsida via formuläret ”Beställ hämtning av elavfall”.

Vid kassering av elavfall sker upphämtning i mån av möjlighet under specificerad dag eller inom 5 arbetsdagar om ingen specifik dag önskats.

Vi hämtar upp:

 • Lysrör och lågenergilampor
 • Batterier
 • Kyl- och frysskåp
 • Övrig kasserad elektrisk och elektronisk utrustning

Vid kassering av el-avfall debiteras ni för lastbilstransporten samt destruktionsavgiften för godset vilket baseras på vikten, se prislista.

OBS! Fullständigt ifylld godsdeklaration måste följa med godset annars får inte chauffören ta med sig avfallet.

Länk:

Avfall från Folktandvården
Hämtning av avfall från Folktandvården beställs på vår hemsida via formuläret ”Beställ hämtning av avfall från Folktandvården”.

Upphämtning av kärl och gipssäckar från Folktandvårdens mottagningar sker i mån av möjlighet under specificerad dag eller inom 5 arbetsdagar om ingen specifik dag önskats.

Vi hämtar upp 190L och 370L kärl med källsortering, samt säckar eller kärl med gipsavfall, avidentifierat och ej avidentifierat. Ej avidentifierat gipsavfall ska vara uppmärkt med ”Sekretessgips”.

Länk: