Beställningsrutiner – MediCarrier Transport

Boka bud inom Region Stockholm

Blåljustransporter bokas via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 3).
Vid blåljustransport ska läkarnamn alternativt farmaceut anges som godkänt denna transport.

För att boka vanlig transport av gods som ska levereras med kombi/skåpbil kontaktar ni MediCarriers transportbokning via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 1 + 1) eller via mail transport.medicarrier@sll.se. Deadline för mailbeställningar samma dag är: måndag–torsdag 15:30, fredag 15:00 och dag före helgdag 11:30. Bud som skall hämtas inom 1 timme/30min ska alltid ringas in.

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer.
 • Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Information om godset

Våra tjänster:

 • Ekonomi: Vi hämtar under dagen och levererar innan kl. 16:00. Bokas senast kl. 08:00 samma dag.
 • Normal: Vi hämtar och levererar inom 4 timmar.
 • Snabb: Vi hämtar och levererar inom 2 timmar.
 • Express: Vi hämtar inom 30 minuter. Bilen kör direkt till mottagaren.
 • Tidspassning Hämtning/Leverans: Vi hämtar eller lämnar en exakt tid. Måste bokas minst 1 timme innan plock/leverans.
 • LARM: Vi hämtar inom 12 minuter och det körs med blåljus. Vi måste ha en läkare eller farmaceut som godkänt transporten.
 • Sverigebudet: Avser transporter från Regionen till övriga Sverige. Hämtas inom 1 timme från bokning. För transporter från övriga Sverige till Regionen ska körning påbörjas inom 1 timme från bokning.

För bokning av transport av pallgods, vagnar, burar och övrigt gods som måste rullas, inte kan bäras eller måste spännas fast under transporten, se beställningsrutinen för lastbilstransporter nedan.

Lastbilstransporter
Transport av pallgods, vagnar, burar och övrigt gods som måste rullas, inte kan bäras eller måste spännas fast under transporten., beställs via formulär Boka lastbilstransport

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer.
 • Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Önskemål om dag/tid
 • Information om godset

Tänk på att vara ute i god tid när ni bokar en lastbilstransport.

Om du har frågor, kontakta MediCarriers transportbokning via telefonnummer 08-123 128 00 (knappval 1 + 1) eller via mail transport.medicarrier@sll.se.

Transportbokningar utanför Region Stockholm/Utomlands.
För transport utanför Region Stockholm eller Utomlands med leverans nästkommande vardag eller enligt överenskommelse gäller formuläret Boka transport utanför Region Stockholm eller utomlands.

Inskickade beställningar behandlas måndag-torsdag 07:30 – 15:30, fredag 07:30 – 15:00 helgfri vardag. Dag före röd dag 07:30 – 11:30. Övrig tid ring in beställning.

OBS! Vid upphämtning samma dag ska beställning inkomma senast kl 12:00.

Vid beställning ska följande information anges:

 • Betalande enhet
 • Kontaktpersoner samt telefonnummer.
 •  Avsändningsadress
 • Leveransadress
 • Önskemål om dag/tid
 • Information om godset

Det är viktigt att alla mått, vikt samt information om leveransens innehåll anges (vid t.ex. prover ska typ av prov anges samt om det innehåller kolsyreis eller inte).

Vi vill även ha information om upphämtningstid samt när godset senast ska levereras hos mottagaren.