Beställningsrutiner – MediCarrier Transport

Bokning av bud inom Stockholms län
Kollin som ska levereras med kombi/skåpbil bokas via telefonnummer 08-123 128 00.
Vid beställning ska följande information anges: avsändningsadress, leveransadress, portkod, betalande enhet, kontaktpersoner samt telefonnummer.

Vi erbjuder upphämtningstider inom 3h, 1h, 30min samt blåljustransporter (hämtas inom 15 min). Vid blåljustransport ska läkarnamn alt farmaceut anges som godkänt denna transport.

Vi erbjuder tidsanpassade hämtningar, bokning ska ske senast en timme före hämtning.

Lastbilstransporter
Vid transporter som kräver lastbil ska bokningen mailas till: transport.medicarrier@sll.se.

Bokningen skall innehålla: avsändningsadress, leveransadress, kontaktpersoner, önskemål om dag/tid, samt så specifik information som möjligt om vad som ska levereras.

Tänk på att vara ute i god tid när ni bokar en lastbil.

Transportbokningar utanför Stockholms län/utomlands.
Under rubriken Blanketter finns blanketten Beställning av transport utanför Stockholms län, den ska fyllas i och skickas genom att trycka på knappen ”Skicka”. Det är viktigt att alla mått, vikt samt information om leveransens innehåll anges (vid t.ex. prover ska typ av prov anges samt om det innehåller kolsyreis eller inte).

Vi vill även ha information om upphämtningstid samt när godset senast ska levereras hos mottagaren.