Transport

MediCarrier Transport – Region Stockholm och Stockholms stads beställarenhet för allt inom varutransporter.

Vår transportenhet, MediCarrier Transport, levererar sammanlagt till 1 800 kunder per dag. Basen är de fasta turerna med transporter av post och medicinska prover.

Våra lastbilstransporter distribuerar bland annat förrådsvaror med en omfattning av 300 leveranser om dagen. Budtransporterna levererar alla dagar om året och omfattar mer än 100 uppdrag per dygn. I detta ingår även mindre gods som snabbt behöver transporteras både inom och utanför landet.

Transporttjänster:
Vid beställning av blåljus transport – Ring 08- 123 128 00 och tryck val 3

Obs! För att boka blåljus transport behöver Ni uppge namn på den läkare eller farmaceut som har godkänt larmet