Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall