Nyheter

Tillfällig avvikelse Perifer nervblockad kundanpassat set vuxen

Artikelnummer 95862 från Vingmed har ett tillfälligt fel i revision 2, det är två sprutor som saknas. Korrekt är att tre sprutor som ska finnas med,  men i revision 2 är det alltså endast en spruta.

Benämning MediCarriers artikelnummer Leverantörens artikelnummer
Perifer nervblockad kundanpassat set vuxen 95862 SV9002

Detta är åtgärdat och korrekt antal  finns från och med revision 3.

Se fullständigt informationsbrev från leverantören här.

 

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading