Synpunkter

Formuläret ska användas för synpunkter på sortiment, kvalitet, förpackningsstorlek, utformning, leveranstider eller liknande frågor som hör samman med varor.

Handlar synpunkter om bristande kvalitet kommer de att hanteras av SLL Upphandling och avtalad leverantör.

Synpunkter av annan karaktär behandlas antingen av SLL Upphandling eller MediCarrier AB.
Svar på inkommen synpunkt lämnas inte rutinmässigt men alla beaktas och hanteras enligt ovan.

OBS! Endast en vara per anmälan.

Fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska.
Tänk på att e-postadressen du anger måste vara giltig för att du ska kunna erhålla ett svar från oss.

(direktnummer)

MediCarriers artikelnummer
Artikelbenämning/ Produktnamn
Leverantörens artikelnr/Ref
Batch/Lot nummer