Säkerhetsmeddelande

Trevägskran högflöde

Leverantör: Smiths Medical

Smiths Medical Sverige AB genomför en korrigerande säkerhetsåtgärd för artikeln nedan:

Artikelbenämning MediCarrier artikelnummer Leverantörens artikelnummer
Trevägskran högflöd tål tr med övertryck på 300mm/hg Hotline 65105 SC-3

Varför utfärdas säkerhetsmeddelandet?

Risk för att aluminiumjoner läcker in i uppvärmda vätskor.

CE-certifikatet för dessa produkter har tillfälligt stoppats tills Smiths Medical har åtgärdat problemen. Produkten SC-3 (MediCarrier art nr 65105) innehåller inte aluminium, men ingår i ovan nämnda CE-certifikat och kan därmed inte säljas i Sverige förrän problemen är åtgärdade och CE-märkning finns igen, förhoppningsvis under hösten 2022.

Användare av Level 1 set eller tillhörande 3-vägskran för höga flöden bör söka efter alternativa produkter. Existerande produkter kan användas och i första hand begränsas till de mest akuta fallen.

Se hela säkerhetsmeddelandet från leverantören här

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Lists*

Loading