Säkerhetsmeddelande

CDK-SET Mahurkar

Leverantör: MEDTRONIC AB
Vi vill informera om att Medtronic frivilligt återkallar specifika partier av kroniska hemodialyskatetrar, gällande följande artiklar nedan:

92993

92994

92995

Kunden kommer att bli kontaktad om de fått drabbade LOT- nr och om drabbad LOT finns, kunden behöver då fylla i formuläret och skicka tillbaka till oss.

Varför utfärdas säkerhetsmeddelandet?

Medtronic har under produktionsprocessen uppmärksammat en potentiell läcka i kateternavet hos vissa kroniska hemodialyskatetrar. Spolning av ett förlängningsrör kan resultera i oväntad vätskeåtergång genom det intilliggande förlängningsröret (utöver det förväntade vätskeflödet genom kateterns distala spets). Orsaken till detta är ett hålrum mellan lumen som bildas i kateterns navkomponent under tillverkningsprocessen. Detta kan under användning leda till korskommunikation i blodkretsloppet.

Vad behöver du som kund göra?

  1. Sluta använda dessa produkter omedelbart.
  2. Kontrollera dina lager.
  3. Lämna tillbaka alla inblandade och oanvända produkter till MediCarrier.

Se vidare information i det bifogade informationsbrevet nedan.

Se formuläret här.

Se fullständigt informationsbrev från leverantören här.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Lists*

Loading