Nyheter

Säkerhetsmeddelande: Vasofix Safety/Vasofix Certo från B. Braun

B. Braun har aviserat detta brådskande säkerhetsmeddelande gällande indragning av Vasofix® Safety / Vasofix® Certo som listas i tabellen nedan.

Artikelbenämning: MediCarrier artikelnummer: Leverantörens artikelnummer: Lagerinfo:
VASOFIX SFTY PUR 24G,0.75 IN,0.7X19MM-EU 68846 4269071 Lagerlagd hos MediCarrier. Leveranser från MediCarrier kommer inte att innehålla berörda batcher
VASOFIX CERTO G24X19MM YELLOW 68850 4269071S-01 Ej längre lagerlagd men har varit lagerlagd under den period säkerhetsmeddelandet avser.

Varför utfärdas säkerhetsmeddelandet?

Under B-Brauns post-marketing övervakningsaktiviteter identifierade de att injektionsporten på ovan nämnda artiklar kan läcka. Defekten kan resultera i potentiellt kritiska kliniska konsekvenser för patienten såsom blodförlust, underdosering eller försening av behandlingen. Användaren eller tredje part är i riskzonen på grund av kontakt med farliga ämnen eller främmande blod. Baserat på de identifierade riskerna och övervägandet att de berörda produkterna huvudsakligen används för spädbarn eller i allmänhet för patienter med svårstukna vener, beslutade leverantören att proaktivt återkalla alla berörda produkter från marknaden. Inga ytterligare uppföljningsaktiviteter krävs för patienter som redan behandlats med enheterna.

Vad behöver du som kund göra?

1) Upphör med användning av dessa två artiklar med berörda batcher
2) Inventera eget saldo av artiklarna efter berörda batcher
3) Returnera berörda batcher till MediCarrier.

Se hela säkerhetsmeddelandet från leverantören här

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading