Nyheter

Säkerhetsmeddelande: Tempkateter från Envisen

Det har kommit till kännedom att ett antal produkter från Envisen (se nedan) har en ventil som inte öppnar vid insprutning av saltlösning/vätska i kuffen/ballongen, eller tömning av saltlösning/vätska från kuffen/ballongen.

MediCarrier artikelnummer:  Leverantörens artikelnummer:  LOT-nummer: Storlek:
95902 1.08.001.0039 20210618 12 Fr
95903 1.08.001.0040 20210510 14 Fr

Det är därför mycket viktigt att följa de instruktioner för användning som beskrivs i IFU (här!) och FSN (här!)

Nedan text beskriver textutdrag från bifogad FSN:

Om kateterns ballong/kuff inte kan blåsas upp genom ventilen innan katetrisering enligt IFU, måste
katetern bytas ut. Om en katetrisering utförts utan att följa IFU måste en re-katetrisering göras; Om
ballongen/kuffen inte kan tömmas på vätska skall inte katetern inte avlägsnas genom det normala
förfarandet. Avlägsna kateteranslutningen från katetern med en sax, kateterns ballong/kuff töms i
och med detta på vätska och kan därefter avlägsnas från patienten.

Se hela säkerhetsmeddelandet från leverantören här

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading