Nyheter

SÄKERHETSMEDDELANDE Brådskande! Mölnlycke Kundanpassade set

Bakgrund

Mölnlycke har fått information från Sol-M™, tillverkaren av den berörda produkten, om att de inleder en korrigerande produktsäkerhetsåtgärd (FSCA) av komponenten Kanyl trubbig 18GX40mm röd, som finns i vissa av Mölnlycke® kundanpassade set.

Anledningen till detta återkallande är att SOL-M har sett en ökning av gummipartiklar som lossnar från flaskans gummimembran vid uppdragning av läkemedel . När läkemedlet väl har dragits upp hittades synliga gummipartiklar flytande i läkemedlet, i cylindern på sprutan som användes för att dra upp läkemedlet samt i infusionspåsen som användes för att administrera läkemedlet.

Risk för patienten

Information från det viktiga säkerhetsmeddelandet från SOL-M:
Överallt där en trubbig kanyl används för att dra upp en läkemedel från en injektionsflaska med gummimembran finns risk för nötning, sönderrivning och skärning av gummit under passagen av nålen genom gummimembranet. Detta kan resultera i att gummipartiklar kommer in i läkemedelsflaskan eller finns kvar i kanylen under händelser som kallas fragmentering/urkärning. Under införandet kan nåleggen stansa ut fragment från membranet. För att en gummipartikel som finns i injektionsvätskan ska kunna injiceras i människokroppen måste den vara mindre än den inre diametern på nålen/katetern som används för injektion.

Berörd produkt

Se bifogat säkerhetsmeddelande för lista över berörda Kundanpassade set.

Vad behöver du som kund göra?

Vid användningsstället ska användaren ta bort de berörda komponenterna (Kanyl trubbig 18GX40mm röd), Mölnlycke komponent nr 2322162-00 från Mölnlycke® kundanpassade set och kassera/kasta dem innan setet dukas upp inför operation.

  • Identifiera och isolera de oanvända Mölnlycke® Kundanpassade seten på din avdelning, se Bilaga för information om berörda produkter.
  • Fäst bifogat viktiga säkerhetsmeddelande (FSN) på de Mölnlycke® kundanpassade set.
  • När setet används, ska användarna ta bort den berörda komponenten som ligger i Mölnlycke® kundanpassade set och kasta den.

Vilka åtgärder vidtar vi på MediCarrier?

  • Kontaktuppgifter för de kunder som mottagit leverans av berörda artiklar kommer lämnas till leverantör som kontaktar kund.

Se fullständig information från leverantören här.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta vår kundservice på telefonnummer: 08-123 128 00, knappval 2.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading