Nyheter

Så här jobbar MediCarrier

Uppdaterad: 2020-05-20

Mängden förbrukningsmaterial som MediCarrier levererade till vården i april var rekordstor, 54% mer än i april 2019. För merparten av sortimentet har det inte varit några leveransproblem. Leveransprecisionen var dock lägre än normalt, på grund av ökat antal restnoteringar. MediCarrier har produktion måndag till fredag, även röda dagar. Lördagar och söndagar har MediCarrier förstärkt beredskapen med anledning av covid19.

MediCarrier påbörjade ett proaktivt arbete med att bevaka kritiska artiklar och öka lagernivåer redan i slutet av januari. Men på grund av en snabbt eskalerande global efterfrågan på vissa artiklar, stängda gränser och exportförbud i vissa länder, har det blivit brist på ett antal kritiska artiklar. MediCarrier har i samarbete med RSSL, SF Upphandling, Strategiskt Inköp och Karolinska Command Center kraftsamlat för att på olika sätt möta vårdens behov. Fokus är på skyddsutrustning och förbrukningsmaterial till anestesi/IVA. MediCarrier har också utvecklat nya arbetssätt och flöden kring bristartiklar för att säkerställa att det som levereras in når vården så snabbt som möjligt.

MediCarrier avropar på upphandlade ramavtal. Sortimentet på i dagsläget drygt 14000 artiklar beslutas av vården i samarbete med SF Upphandling. De 4000 artiklar som är lagerlagda (resten är beställningssortiment) motsvarar normalt 98% av de artiklar som vården beställer.  Lagernivåerna för de olika artiklarna är baserade på normalförbrukning och säsongsvariationer. På vissa kritiska artiklar finns säkerhetslager. Urvalet av kritiska artiklar görs av vården.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Välj kategori*