Nyheter

Rutiner för hantering av covid-19

Med anledning av den ökade spridningen av covid-19 ställer Region Stockholm om till nya rutiner för att hantera sjukdomen. Syftet är att skydda äldre och personer med underliggande sjukdomar från att bli smittade.

Rutinerna innehåller information om följande:

  • Medicinsk inriktning för vårdgivare
  • Nya provtagningsindikationer
  • Omhändertagande av luftvägsinfektion i öppenvård
  • Handläggning av nyupptäckta fall av covid-19 utanför infektionsklinik
  • Handläggning av inneliggande patient med symtom förenligt med covid-19, ännu ej provtagen
  • Personal, gäller även känt exponerad personal
  • Mall för information till personal på vårdavdelning med covid-19, ej infektion
  • Hantering av avfall
  • Rekommendationer till invånare
  • Ny skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19

Rutinerna finns att läsa i sin helhet här: https://vardgivarguiden.se/nyheter/2020/mars/ny-inriktning-och-rutiner-for-hanteringen-av-covid-19-i-region-stockholm/

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Välj kategori*