Nyheter

Prisjustering – Transporttjänster

För att stötta våra leverantörers kraftigt ökade drivmedelskostnader kommer vi inom kort övergå till månadsvis indexjustering istället för årlig. Det kommer medföra att vi oftare index-justerar priset ut mot kund. Vi kommer att tillämpa samma index (SÅ index) som vi tidigare har inskrivet i våra transportavtal per bränsletyp, men med ökad frekvens.

Vi kommer inom kort att uppdatera vår prislista på hemsidan.

Vid frågor, kontakta transportledning.medicarrier@regionstockholm.se.

 

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading