Nyheter

Prisjustering för lastbilstransporter

Fr.o.m. 1 juni 2020 justerar MediCarrier Transport priset för lastbilstransporter.

Ny prislista kommer att läggas upp på hemsidan inom kort.

För frågor, vänligen kontakta transportledning.medicarrier@sll.se.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading