Nyheter

Prioriteringar av skyddsutrustning

Region Stockholm har beslutat om hur vissa munskydd, andningsskydd, visir/skyddsglasögon, förkläden och desinfektion ska fördelas mellan vårdgivare med anledning av coronaviruset.

I samband med allt fler fall av covid-19 är det extra viktigt att skyddsutrustning används där den bäst behövs. För att åstadkomma detta beslutar Region Stockholm hur utrustning ska fördelas mellan vårdgivare. Prioriteringen omfattar i dagsläget andningsskydd samt artiklar inom produktområdena visir/skyddsglasögon, förkläden och desinfektion.

En fördelningsnyckel för respektive produktkategori kommer att arbetas fram centralt. Rutinen gäller akutsjukhusen och SLSO som har utsett en eller ett fåtal ansvariga beställare per organisation.

Respektive vårdgivare ska utse en särskild kontaktperson som säkerställer att beställningar av skyddsutrustning görs på ett hänsynsfullt sätt samt för effektiv hantering av ersättningsprodukter.

För ytterligare information:
Akutsjukhusen och SLSO övergår till lokal prioritering av skyddsutrustning

Hänsynsfull beställning av förbrukningsmaterial

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading