Nyheter

Personalkläder, Clean Air Suit, passivsätts under en period i vårdens beställningssystem

Eftersom leveranser ifrån avtalade leverantörer inte ankommit till MediCarrier som planerat under slutet på förra veckan kommer samtliga personalkläder, Clean Air Suit, ifrån Mölnlycke och OneMed att passivsättas i vårdens beställningssystem den 15/2 till dess leveransläget förbättras. Befintliga volymer kommer att fördelas till akutsjukhusens beredskapsförråd. Så fort inleveranserna åter är igång kommer artiklarna att öppnas upp för beställning igen.

Berörda artikelnummer är:

Den huvudsakliga anledningen till leverantörernas svårigheter är den extrema globala efterfrågan. Trots treskift i fabrikerna kan tillverkarna inte producera i takt med efterfrågan. De produkter som upphandlas behöver uppfylla högt ställda krav på hygien och funktion och det är svårt att få fram alternativ som fungerar i sterila miljöer.

Länk till katalogen

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading