Nyheter

Operationsmössa 66708 ersätts tillfälligt av COR305

Under perioden jan-mars kommer MediCarrier att flöda operationsmössa COR305 som tillfällig ersättning för artikel 66708 Hjälmmodell Glenn Pro. Se bilder nedan.

Anledningen är att MediCarrier fortsatt har ett stort saldo av tillfällig så kallad COR-artikel som behöver användas upp. Vid behov kan MediCarrier styra mindre volymer av ordinarie operationsmössa till beredskapsförråden på respektive sjukhus.

Bakgrund

Som tidigare informerats om har MediCarrier fortsatt ett flertal så kallade COR-artiklar i lagersaldot, det vill säga artiklar som köpts in för att ordinarie ramavtalsleverantörer inte kunnat leverera den mängd som vården efterfrågat under pandemin. Det gäller framförallt nitrilhandskar, förkläden, andningsskydd, munskydd, visir, desinfektion, långärmade förkläden, operationsmössor, skyddsrockar, blodgassprutor, sprutor och kanyler.

Tack vare stora inköp av Command Center, Navet/SF Upphandling och MediCarrier under 2020 och 2021, har varuförsörjningen överlag varit robust under 2021 och vi ser också att många ramavtalsleverantörer nu har kommit ikapp och börjar bygga upp egna lager, samt levererar mer stabilt. Samtidigt pågår en global fraktkris som kan resultera i fortsatta bristsituationer.

I det här läget är det viktigt att vi alla hjälps åt att använda det som är inköpt, för att sedan gradvis fasa över till ordinarie artiklar. Vissa COR-artiklar kommer behöva användas hela 2021 och även 2022. Om COR-artiklar inte används kommer det innebära en dubbel kostnad för regionen – den redan inköpta artikeln som kasseras och en ny artikel som ersätter.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading