Ombudsrapportering av farligt avfall till avfallsregistret

MediCarrier kommer från och med 22 december 2021 kunna rapportera som ombud åt avfallsproducenter.

Observera att detta i nuläget inte gäller El-avfall utan endast Stickande/ Skärande/ Smittförande avfall och Cytostatika/ läkemedelsavfall.

Det är alltid avfallsproducenten som ansvarar för de uppgifter som anges i enlighet med våra särskilda villkor.

För att rapportering ska vara möjlig så krävs en signerad fullmakt för rapportering till avfallsregistret av er som kund som sedan skickas till MediCarrier.

Infoblad

Särskilda villkor rapportering farligt avfall

Fullmakt avseende ombudsrapportering farligt avfall