Utfasningslistan

Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier är en del av landstingets kemikaliestrategi.

Utfasningslistan ska följas av samtliga landstingsfinansierade verksamheter vid inköp, upphandling av kemiska produkter, kosmetiska
produkter samt medicintekniska produkter av kemisk karaktär. Detta gäller även vid upphandling av tjänst eller underhållsentreprenad.

SLL Utfasningslista