Utfasningslistor

Stockholms läns landstings utfasningslistor för miljö- och hälsofarliga kemikalier är en del av landstingets kemikaliestrategi.

Utfasningslistorna ska följas av samtliga landstingsfinansierade verksamheter vid inköp, upphandling av kemiska produkter, kosmetiska produkter samt medicintekniska produkter av kemisk karaktär. Detta gäller även vid upphandling av tjänst eller underhållsentreprenad.


Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor

 

Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter