Miljöpolicy

MediCarrier ska driva miljöutveckling i alla delar av verksamheten och sträva efter ständiga förbättringar med aktuella lagar, förordningar och andra krav som bas och till att göra miljöfrågor till en del av alla anställdas vardag.

De viktigaste miljöaspekterna ska identifieras och utifrån det ska miljömål tas fram samt strategi för att nå dessa mål. Vi ska övervaka och mäta de aktiviteter som har betydande miljöpåverkan och jobba för en långsiktig hållbar utveckling.

MediCarrier ska arbeta i linje med SLLs miljöprogram 2017-2021 med ett förhållningssätt som syftar till att minimera naturresursernas belastning, se till resurssnålhet, kretsloppsanpassning och välja det bästa möjliga miljöval vid inköp.