Miljökrav/ miljömärkning

MediCarrier AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2004

Miljökrav vid upphandling
Alla artiklar MediCarrier har i sitt sortiment är upphandlade av SLL Upphandling. Det gäller både lager- och ej lagerhållna artiklar. SLL-U ställer miljökrav i alla upphandlingar. Avsikten är att välja de produkter som är bäst ur miljösynpunkt, men hänsyn tas i första hand till patientens säkerhet och produktens funktion. Andra faktorer som pris, arbetsmiljö och lagstiftning väger också in.

Det betyder att MediCarriers hela sortiment generellt har bra miljöprestanda. Trots det kan det förekomma kemikalier från landstingets utfasningslista i produkten och det kan bero på att det ännu inte finns ett fullgott alternativ på marknaden när man väger ihop funktion, kvalitet, miljö och pris. Andra produkter kan å andra sidan ha högre miljöprestanda än genomsnittet.

Miljömärkning
MediCarrier, SLL Upphandling och landstingets centrala miljöavdelning vill hjälpa dig som beställare att göra ett bra miljöval.

Systemet består av två symboler som ska hjälpa till att navigera rätt:

En röd varningstriangel framför produkten »varnar« för att denna produkt innehåller ett ämne från landstingets utfasningslista för kemikalier.
Varningstriangeln förekommer till exempel om en sjukvårdsprodukt innehåller PVC-plast eller en ljuskälla (lampa) innehåller kvicksilver. Både PVC och kvicksilver finns med på utfasningslistan och målet är att fasa ut dessa ämnen så fort som möjligt från landstingets produkter.

I informationstexten om produkten, som följer efter märket, står vilket/vilka utfasningsämnen som varnas för.

En orange blomma framför produkten signalerar att den är resurseffektiv.

Produkter kan vara olika resurseffektiva ur ett livscykelperspektiv (från vaggan till graven). Produkter med miljöblomman kan till exempel vara förbruknings- eller sjukvårdsartiklar som är gjorda av förnybart material, t ex papper eller biobaserad plast istället för oljebaserad plast. Det kan också handla om låg miljöpåverkan vid tillverkning eller i avfallsledet. Det kan även vara produkter som ger en låg miljöpåverkan vid användning, till exempel en LED-lampa som är mycket energisnål och dessutom har lång livslängd.

När du beställer via ClockWork möts du av de nya symbolerna så som de ser ut ovan. Om du istället beställer direkt via MediCarriers hemsida/beställningssystem möts du även där att symbolerna.

Symbolerna finns både i MediCarriers digitala katalog och i alla databaser där beställningar görs. När du skapar din egen digitala inköpslista följer symbolerna med till den.

För frågor om miljökraven vid upphandling:

SLL Miljö
Anne Karlsson 08-123 144 70, anne.karlsson@sll.se

 

Stockholms läns landstings miljömärkningssystem