Miljökrav/ miljömärkning

MediCarrier AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2004

Miljökrav vid upphandling
Alla artiklar MediCarrier har i sitt sortiment är upphandlade av Region Stockholms upphandlingsavdelning. Det gäller både lager- och ej lagerhållna artiklar. Region Stockholm ställer miljökrav i alla upphandlingar. Avsikten är att välja de produkter som är bäst ur miljösynpunkt, men hänsyn tas i första hand till patientens säkerhet och produktens funktion. Andra faktorer som pris, arbetsmiljö och lagstiftning väger också in.

Stockholms läns landstings Miljö­blomma – har fram till sommaren 2013
markerat produkter som ur ett miljöperspektiv ligger före i utvecklingen. På grund av nya förutsättningar för denna miljömärkning har systemet reviderats. Ett nytt system, med nya symboler och ny funktion kommer succesivt att införas med start i början av mars 2014. Tempot på införandet kommer att styras av tidpunkten för när nya avtal träder i kraft och om pågående äldre avtal tekniskt kan märkas i efterhand.
Det nya systemet består av två symboler som ska hjälpa till att navigera rätt:

En röd varningstriangel framför produkten ”varnar” för att denna produkt innehåller ett ämne från landstingets utfasningslista för
kemikalier. Varningstriangeln förekommer till exempel om en sjukvårdsprodukt innehåller PVC-plast eller en lampa innehåller kvicksilver. I informationstexten om produkten, som följer efter märket, står vilket/vilka utfasningsämnen som varnas för.

En orange blomma framför produkten signalerar att den är resurseffektiv. Produkter kan vara olika resurseffektiva ur ett livscykelperspektiv (från vaggan till graven). Produkter med miljöblomman kan till exempel vara förbruknings- eller sjukvårdsartiklar som är gjorda av förnybart material, t ex papper eller biobaserad plast istället för oljebaserad plast. Det kan också handla om låg miljöpåverkan vid tillverkning eller i avfallsledet. Det kan även vara produkter som ger en låg miljöpåverkan vid användning, till exempel en LED-lampa som är mycket energisnål och dessutom har lång livslängd.

Vill du veta mer om våra miljökrav kontakta:
Anne Karlsson, telefon 08-123 144 70 eller e-post: anne.karlsson@regionstockholm.se
Elsa Härdelin, telefon 08-123 177 35 eller
e-post: elsa.hardelin@regionstockholm.se

 

Stockholms läns landstings miljömärkningssystem