Miljöinformation om upphandlingsobjekten

För samtliga upphandlingsobjekt har krav ställts på PVC-fri och icke klorblekt förpackning.

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar – Objnr SLL510
Miljökrav har ställs på att på att produkterna inte ska innehålla ftalater eller PVC.
En hel del undantag från kraven har dock fått göras på grund av att det inom vissa produktgrupper är begränsad tillgång på produkter som är tillverkade i andra plastmaterial än PVC. Vi har därför även ställt ett avtalskrav på att om produkter, som är undantagna från kraven, innehåller PVC och/eller ftalater ska leverantören under avtalstiden arbeta för att byta det till annat material/mjukgörare.

Centrala katetrar med tillbehör – Objnr SLL473
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara ftalat- och PVC-fria och fria från de antimikrobiella ämnena silver, triklosan och klorhexidin. Undantag från kravet gällande PVC har givits för CDK-set då det inte finns fullgoda ersättningsmaterial på marknaden för dessa produkter. Produkter som innehåller dessa ämnen är märkta med en triangel i produktkatalogen.

EKG-artiklar och registreringspapper – Objnr SLL439
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från PVC, antimikrobiella ämnen, allergiframkallande ämnen och Bisfenol A över 0,1%. Undantag från kravet gällande PVC har givits för elektroder och kablar. Silverföreningar får inte användas i antimikrobiellt syfte men är undantaget om det används för att säkerställa ledningsförmåga i EKG-artiklar. Produkter som innehåller något av de undantagna ämnena är märkta med en triangel i produktkatalogen. Det har också ställts krav på ultraljudsgel ska vara fri från konserveringsämnen och parfymämnen. Utfasning av ftalater och PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden.

Endoskopiartiklar – Objnr SLL513
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från PVC, ftalater, och de antimikrobiella ämnena triklosan, silver och silverföreningar. Undantag från kraven gällande PVC och ftalater har givits för ett flertal produkter då det inte finns fullgoda ersättningsmaterial på marknaden för dem. Produkter som innehåller dessa ämnen är märkta med en triangel i produktkatalogen.  Medicintekniska produkter av kemisk karaktär ska inte innehålla kemikalier som är upptagna på SLL:s utfasningslista 2017-2021. Utfasning av PVC och ftalater ska göras av leverantören under avtalsperioden.

Enteral utrustning – Objnr SLL982
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från ftalater, PVC, antimikrobiella ämnen och Bisfenol A över 0,1%. Undantag från kravet gällande PVC har givits för ett flertal produkter då det inte finns fullgoda ersättningsmaterial på marknaden för dem. Produkter som innehåller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen. Utfasning av PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden.

Enterala nutritionspumpar – Objnr SLL981
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från PVC, antimikrobiella ämnen och ftalater över 0,1%. Undantag från kravet gällande PVC har givits för aggregat, som däremot bör vara PVC-fria om alternativ finns. Produkter som innehåller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen.

Förbandsartiklar – Objnr SLL570
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från PVC, ftalater, bisfenol A över 0,1% och antiseptiska tillsatser. Undantag från kravet om PVC-fritt har givits för skumplasttejp. Produkter som innehåller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen. Häftmassa och hudskydd ska vara fria från kolofonium och andra allergena eller hudirriterande ämnen samt fria från aktivt tillsatta fria monomerer. Utfasning av isocyanater i gips ska göras av leverantören under avtalsperioden.

Hemostatika – Objnr SLL591
Miljökrav har ställs på att produkterna inte ska innehålla PVC eller mer än 0,1% av Bisfenol A, F och S.

Injektions- och infusionsartiklar – Objnr SLL470
Miljökrav har ställts på att inga avvecklings- eller minskningsämnen på Stockholms läns landstings utfasningslista får ingå i produkterna. Undantag från kravet har givits för innehåll av PVC och ftalater i vissa produktgrupper. Orsaken är att det på marknaden i dag inte finns fullgoda ersättningsmaterial till PVC i dessa produkter.

Inkontinensartiklar – Objnr SLL520
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftalater och farliga kemikalier (utfasningslistan) samt på klorfri blekning och optiska vitmedel i inkontinensskydd, blöjor och underlägg.

Instrument och sjukvårdsartiklar – Objnr SLL480
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara ftalat- och PVC-fria samt att elektriska produkter ska uppfylla RoHS-direktivet. För att ökar livslängden och på så sätt minska miljöbelastningen har det i denna upphandling ställt krav på att instrument ska vara av en högre avdelningskvalitet. Det har även ställts sociala kvalificeringskrav utifrån uppförandekoden.

Kompressionsartiklar – Objnr SLL571
Miljökrav har ställs på att produkterna inte ska innehålla PVC, antimikrobiella ämnen över 0,1% eller textilbehandlingsmedlen formaldehyd, DMAC, PCP och alkylfenoletoxilater. Kolofonium och dess föreningar får inte ingå i produkterna över 0,1% då de kan vara allergiframkallande. Undantag har givits för bandageringskit för ödem vilket har märkts med en triangel i produktkatalogen. Om lanolin ingår i produkterna måste det vara angivet. Det är önskvärt, men inget krav, att produkterna uppfyller krav enligt OEKO-TEX® STANDARD 100 för produktklass II.

Kundanpassade set – Objnr SLL593
Krav har ställts på att seten ska vara fria från de högfluorerande ämnena PFOS och PFOA. Kolofonium och andra allergena eller hudirriterande ämnen ska inte finnas i häftmassa eller hudskydd. Häftmassa får inte heller innehålla aktivt tillsatta fria monomerer. Vid förnyad konkurrensutsättning kan krav också komma att ställas på att seten ska vara ftalatfria, PVC-fria, fria från Bisfenol A över 0,1% och fria från PFAS. Under avtalstiden ska ett antal fluorerade kolväten fasas ut då de troligtvis kommer förbjudas inom EU.

Näringspreparat med tillbehör – Objnr SLL980
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla ftalaterna DEHP (Dietylhexylftalat), DBP (Dibutylftalat) eller BBP (Bensylbutylftalat) samt att produkter inte ska innehålla PVC eller bisfenol A. Undantags från kravet gällande PVC har gjorts för konnektor på sondmatningsaggregat.

Op- och undersökningshandskar – Objnr SLL471
Miljökrav har ställs på att handskarna ska vara puderfria samt att de inte ska innehålla PVC, ftalater, bisfenol A, antimikrobiella ämnen, azofärgämnen eller kolofonium.

Operationsartiklar, engångs – Objnr SLL583
Operationsartiklar innefattar många olika produktkategorier. För samtliga grupper har krav ställts på att produkterna ska vara fria från ftalater, PVC och bisfenol A över 0,1%. I de fall undantag har gjorts från kraven har produkterna märkts med en triangel i produktkatalogen.

Kolofonium eller andra allergena och hudirriterande ämnen ska inte finnas i häftmassa eller hudskydd. Häftmassa får inte heller innehålla aktivt tillsatta fria monomerer.

RoHS-direktivet ska vara uppfyllt för elektriska produkter och leverantörer av elektriska produkter ska uppfylla krav enligt förordning (2014:1075) om producentansvar.

Positioneringskuddar och anti-glidmadrasser ska inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel över 0,1%.

Under avtalstiden ska ett antal fluorerade kolväten fasas ut då de troligtvis kommer förbjudas inom EU. Även ftalater och PVC ska fasas ut, och leverantören ska verka för mer miljöanpassade produkter i kategorierna personalkläder, operationsrockar och draperingar. Om avropsvolymen överstiger 1 miljoner SEK/år för värmejackor, byxa, bussarong ska leverantören ta fram en livscykelanalys för den aktuella varugruppen.

Patientidentifikation – Objnr SLL495
Miljökrav har ställts på att produkterna inte får innehålla ftalater, PVC eller bisfenol A.

Steriliseringsprodukter – Objnr SLL448
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och farliga kemikalier (utfasningslistan) samt på klorfri blekning och användning av optiska vitmedel.

Sutur och staplingsprodukter – Objnr SLL582
Miljökrav har ställs på att produkterna ska vara fria från ftalater, PVC, Bisfenol A, F och S över 0,1% samt antimikrobiella ämnen över 0,1%. Undantag från PVC-kravet har givits för staplers med tillbehör samt ligeringstänger och ligeringsklips. Undantag har också givits för det antimikrobiella ämnet triklosan i antimikrobiella resorberbara suturer. Produkter som innehåller dessa ämnen är märkta med en triangel i produktkatalogen. Utfasning av PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden.

Sårbehandling med undertryck – Objnr SLL574
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från Bisfenol A över 0,1% och antiseptiska tillsatser (antibiotika, triklosan, triklorban och klorhexidin) över 0,1%. Kolofonium eller andra allergena och hudirriterande ämnen ska inte finnas i häftmassa eller hudskydd. Häftmassa får inte heller innehålla aktivt tillsatta fria monomerer. Utfasning av PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden. Senast 2 år efter avtalsstart ska eventuella ftalater vara utfasade ur produkterna.

Sårvård special – Objnr SLL572
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från PVC, Bisfenol A och antiseptiska tillsatser (antibiotika, triklosan och triklorban). Kolofonium eller andra allergena och hudirriterande ämnen ska inte finnas i häftmassa eller hudskydd. Hudskyddsbarriärfilm och häftborttagningsmedel ska inte innehålla avvecklingsämnen på SLLs utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier 2012-2016.

Sängar och bäddutrustning – Objnr SLL320
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, formaldehyd och andra farliga kemikalier (utfasningslistan).

Tryckmätningsset – Objnr SLL472
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla ftalater eller bisfenol A. Det har även ställts ett avtalskrav på att om produkterna innehåller PVC ska leverantören under avtalstiden arbeta för att byta till annat material.

Urologiartiklar – Objnr SLL512
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från ftalater, PVC och antimikrobiella ämnen. För samtliga krav har ett flertal undantag gjorts då det inte finns fullgoda alternativ på marknaden. Produkter som innehåller något av dessa ämnen är märkta med en triangel i produktkatalogen. Medicintekniska produkter av kemisk karaktär ska inte innehålla kemikalier som är upptagna på SLL:s utfasningslista 2017-2021. Utfasning av ftalater och PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden.

Urologi, endoskopi och sonder – Objnr SLL503
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftalater och farliga kemikalier (utfasningslistan).

 

Laboratorieartiklar

Blodprovtagningsartiklar – Objnr SLL412
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara ftalat- och PVC-fria, att de delar som kan komma i kontakt med hud ska vara latexfria och att inte mer än 0,1% Bisfenol A får ingå. Undantag från kraven gällande ftalater och PVC har givits för venprovtagningsset och värmedynor då det inte finns fullgoda ersättningsmaterial på marknaden för dessa produkter. Produkter som innehåller dessa ämnen är märkta med en triangel i produktkatalogen. Utfasning av ftalater och PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden. Krav har även ställts på att blykromater i färgpigment inte får förekomma i riskavfallsburkar.

Diabetesprodukter – Objnr SLL425
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla PVC eller kemikalier som är upptagna på SLL:s utfasningslista 2017-2021.

Laboratorieartiklar – Objnr SLL410
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla ftalater, PVC eller mer än 0,1% Bisfenol A. RoHS-direktivet ska vara uppfyllt för elektriska och elektroniska produkter, vilket innebär att de inte får innehålla mer än 0,1% bly, kvicksilver, sexvärt krom (Cr(VI)), polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) samt mer än 0,001% kadmium. Särskilda kontraktsvillkor finns för att azofärgämnen i pigment i pipettspetsar ska bytas under avtalsperioden.

Patientnära analysinstrument och snabbtester – Objnr SLL418
Miljökrav har ställs på att produkterna inte ska innehålla ftalater, PVC eller avvecklingsämnen på SLL:s utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier 2012-2016. Tester för HbA1c är undantagna kravet om avvecklingsämnen.  Produkter som innehåller dessa ämnen är märkta med en triangel i produktkatalogen.

 

Förbrukningsartiklar

Batterier – Objnr SLL145
Miljökrav har ställts på att primärbatterier ska vara Svanen-märkta. Samtliga batterier ska vara PVC-fria.

Desinfektion och hygienprodukter – Objnr SLL730
Miljökrav har ställts på att produkter, med undantag för raklödder, ska vara oparfymerade. Antimikrobiella ämnen får endast användas i konserveringssyfte och i den minsta funktionella halt som behövs för att uppnå syftet. Produkterna ska inte innehålla de antimikrobiella ämnena triklosan, triklokarban, silver och dess föreningar eller koppar och dess föreningar, med undantag för desinfektionsmedel. Tvättlappar ska vara Svanenmärkta. För kemiska produkter ställdes också miljökrav avseende tensiders nedbrytbarhet, ingående ämnens bioackumulerbarhet, innehåll av farliga kemikalier utifrån Stockholms läns landstings utfasningslista 2012-2016, förbud mot parabener och konserveringsämnen samt begränsning av ämnena EDTA, de cykliska siloxanerna D4 och D5, borater, perborater, nitromysk, polycykliska myskföreningar, mikroplaster och aktivt klor. Undantag har givits för fast tvål som får innehålla EDTA. Etanol i halter över 10% av produkten ska vara producerad av biomassa. Produkter där undantag från något av kraven har gjorts är märkta med en triangel i produktkatalogen.

Husgerådsartiklar – Objnr SLL720
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla PVC eller bisfenol A samt att de inte får innehålla de avvecklingsämnen som finns på Stockholms läns landstings utfasningslista för kemikalier i varor och förbrukningsartiklar. Krav har även ställt på att elektriska produkter ska uppfylla RoHS-direktivet.

Livsmedel – Objnr SLL900
Krav har ställts på att allt kaffe, vissa tesorter och kaffemjölk (ej laktosfri) ska vara ekologiskt producerade.

Ljuskällor – Objnr SLL371
Miljökrav har ställts på energieffektivitet i relation till ljusutbyte samt innehåll av farliga kemikalier och tungmetaller (RoHS-diektivet).

Pappers- och plastvaror – Objnr SLL760
Krav har ställts att mjukpapper ska uppfylla kriterierna för Svanen, EU-blomman, Bra miljöval eller motsvarande, på klorfri blekning, optiska vitmedel i pappers-/kartongmassa samt att råvarorna ska härstamma från ett hållbart skogsbruk. För att minska förbrukningen av fossil olja har plastmuggar valts bort till förmån för pappersmuggar. Därtill har sopsäckar, soppåsar, sanitetspåse, fryspåsar, plastförkläden på rulle och vikta, engångslakan och engångspåslakan tillverkade av biobaserat material upphandlats. Dessa är tillverkade av förnybart material med betydligt lägre klimatpåverkan. De biobaserade artiklarna är markerade med en blomma i katalogen och beställningssystemet för att indikera att det är ett resurseffektivt val. Miljökrav har också ställts på att samtliga produkter ska vara fria från PVC, bisfenol A, F och S, nickel, parfym samt de antimikrobiella ämnena silver och triklosan.

Städ- och rengöringsprodukter – Objnr SLL731
Miljökrav har ställts på att produkter ska vara fria från ftalater, PVC och antimikrobiella ämnen så som triklosan, silver, koppar och formaldehyd. Produkterna ska vara oparfymerade. För kemiska produkter ställdes också miljökrav avseende tensiders nedbrytbarhet, ingående ämnens bioackumulerbarhet, innehåll av farliga kemikalier utifrån Stockholms läns landstings utfasningslista 2012-2016 samt begränsning av ämnena EDTA, aromatiska lösningsmedel, halogenerade lösningsmedel, alkylfenoletoxilater (APEO), alkylfenomderivat (APD), kvartenära ammoniumsalter, nitromysk och polycykliska myskföreningar, mikroplaster och aktivt klor.

Yrkeskläder och skor – Objnr SLL358
Upphandlingen är gjord genom Kommentus Gruppen AB och miljökraven är ej kända. Produkterna innehåller dock inga stora mängder miljöstörande ämnen.

 

Kontorsartiklar

Almanackor – Objnr SLL829
Miljökrav har ställts på att all pappersråvara ska härstamma från hållbart skogsbruk, att blekning av massa skett utan klorgas och att produkterna inte ska innehålla PVC eller mer än 0,1% Bisfenol A F och S.

Kontorsmateriel – Objnr SLL820
Miljökrav har ställts på att produkterna inte får innehålla de avvecklingsämnen eller minskningsämnen som finns på Stockholms läns landstings utfasningslista 2012-2016 för Kemikalier i varor och förbrukningsartiklar.

Krav har även ställts på att produkterna ska vara parfymfria, att massa som ingår i pappersprodukter ska vara blekt utan klorgas, att optiska vitmedel inte ska vara tillsatt till massa eller andra pappersdelar som ingår i produkterna samt att pappersråvarorna ska härstamma från ett hållbart skogsbruk.

Kopieringspapper – Objnr SLL825
Miljökrav har ställts på att kopieringspappret ska uppfylla kriterierna för Svanen, EU-blomman, Bra miljöval eller motsvarande samt att pappersråvaran ska härstamma från ett hållbart skogsbruk. Krav har även ställts på klorfri blekning av pappersmassan.

Toners / datatillbehör & erg.hjälp medel – Objnr 802
Så här ska ni gå tillväga för att beställa Miljöboxar för återtag av toners, även cd, dvd disketter kan läggas i denna box.

Skicka ett mail till sll@atea.se med ”Beställning Miljöbox toners” i ämnesfältet. Ange leveransadress och antal lådor som önskas.

Denna tjänst är gratis. Det finns en returfraktsedel bifogad med boxen.

Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning – Objnr SLL816
Miljökrav har ställts på att allt förbrukningsmaterial ska vara fritt från PVC, ftalater och mer än 0,1% Bisfenol A.