Ägare och styrelse

Ägare
MediCarrier AB är helägt av Region Stockholms holdingbolag Landstingshuset i Stockholm AB.

Styrelse
Johan Wallér, ordförande
Zizi Krantz, ledamot
Birgitta Landin Almhagen, ledamot
Mats Berlin, ledamot

VD
Annika Berthold