Ägare och styrelse

Ägare
MediCarrier AB är helägt av Stockholms läns landstings holdingbolag Landstingshuset i Stockholm AB.

Styrelse
Håkan Wittgren, ordförande
Zizi Krantz, ledamot
Birgitta Landin, ledamot
(Vakant, ledamot)

VD
Annika Berthold