Om oss

Vi erbjuder ett brett sortiment om ca 10 000 miljöanpassade artiklar, varav ca 3 900 är lagerlagda. Artiklarna som ingår i sortimentet är ett noggrant urval av väl utprovade, testade och miljöbedömda artiklar upphandlade av SLL Upphandling.

Våra kunder är i första hand SLL´s förvaltningar, bolag, entreprenörer till SLL samt viss annan verksamhet i länet.

MediCarriers kvalitetspolicy har som mål att vara kundorienterad och fokuserad på den kundupplevda kvaliteten.

Kvalitet ska genomsyra hela verksamheten och ska grundas på en helhetssyn på våra kunders behov och önskemål, så att vi erbjuder, såväl internt som externt, varor och tjänster med rätt kvalitet.

Varje medarbetare har ansvar för att kunderna ska bli nöjda genom att leverera rätt vara eller tjänst på rätt sätt, i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris.

Vision, mission och mål

Vision
Varuförsörjning när den är som bäst!

Mission
MediCarrier skall med kompetent personal arbeta med ständiga förbättringar och styras genom tydliga mål för att kunden skall bli nöjd och visionen uppnås.

Mål
MediCarriers övergripande mål är att med ansvar gentemot kunder, uppdragsgivare, anställda och leverantörer fullgöra sin uppgift med sådan effektivitet att fastställda krav på leverans, kvalitet och kostnad uppnås.

Kvalitet
Vi fokuserar på den kundupplevda kvaliteten
MediCarriers kvalitetspolicy har som mål att vara kundorienterad och fokuserad på den kundupplevda kvaliteten.
Kvalitet ska genomsyra hela verksamheten och ska grundas på en helhetssyn på våra kunders behov och önskemål, så att vi erbjuder, såväl internt som externt, varor och tjänster med rätt kvalitet.

Miljö
Vi driver miljöutveckling i alla delar av verksamheten

Vårt miljöarbete innebär att vi driver miljöutveckling i alla delar av verksamheten, följer lagar, förordningar och andra krav som ställs på vår verksamhet. Vi strävar efter att göra miljöfrågor till en del av alla anställdas vardag och att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget.

Genom att diskutera och väga in miljöpåverkan kontinuerligt i arbetsuppgifterna har vi identifierat våra viktigaste miljöaspekter. Utifrån dessa är miljömål för verksamheten framtagna samt strategier för övervakning och mätning för att se till att de följs upp ordentligt.

Att minska energianvändningen och att öka andelen förnyelsebara drivmedel för transporterna är några av företagets viktigaste miljöaspekter. Vid expansion ökar transporterna men detta kan ses som gynnsamt för landstinget sett ur ett större perspektiv, eftersom övriga enheter får minskade transporter. Vi genomför miljöronder varje månad och följer då upp hur lokala miljöarbetet fungerar.

Miljöarbete är kopplat till SLL’s miljöpolitiska program, ”Miljöutmaning 2016”.

Fakta och Statistik
Vi arbetar kontinuerligt för att bli ännu bättre på alla områden

Vi strävar kontinuerligt efter att bli ännu bättre på alla områden och ser man till statisitken från år till år är det ett kvitto på att vi lyckas i vårt arbete.

Omsättning; 671 miljoner kronor/år
Leveranssäkerhet ; 96,6%
Returer/Reklamationer; 0,21% utav antalet orderrader per år.
Inleveranser av varor; ca. 7000 rader /månad/artikel
Telefonsamtal till kundtjänst; 87 000 /år, varav 33 000-sjukvård, 39 500-trsp, 14 500-godsbokningar för Waxholmsbolaget

Miljö-transporter
År 2015 har antalet körda km, i förhållande till omsättningen, minskat med 33,8% jämfört med år 2011. Vi kör mindre ”luft”, packar bättre i kartonger och på bilar, därtill har vi omfördelat körrutterna till våra kunder så det blir effektivare och på så sätt blir det mindre körda sträckor och mindre åtgång av bränsle

Totalt förnybart bränsle år 2015= 69,4%

Plockade Rader
Vi har plockat orderrader; 1,7 miljoner/ år 2015
2015 Antalet orderrader per dag ; ca 6900/dag plockas