Nyheter

Nytt transportavtal turbilar 2020

MediCarrier har under en tid upphandlat ett nytt avtal för Turbilsverksamheten.

Det nya avtalet har driftstart 1 november 2020 och vi kommer att byta leverantör till Widriksson Logistik som är en högt betrodd aktör som specialiserat sig på så kallad ”last mile” logistik, som innebär leveranser i sista ledet till kund.

Inför upphandlingen har vi gjort omfattande kundundersökningar för att tillgodose just era och andra kunders behov, krav och förutsättningar som behövs för att verksamheten ska fungera tillfredsställande.

Vi kommer bland annat göra förflyttningar i områden så som leveransprecision, kvalitet, temperaturhållning och informationstransparens. Se bifogad fil för mer information.

Nytt avtal – Turbilstransporter

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading