Nyheter

Nytt transportavtal för budtjänster 2020

MediCarrier har nyligen upphandlat budtransporttjänster.

Det nya avtalet har driftstart 4 maj 2020 och det blir fortsatt Best Transport som kommer att utföra uppdraget.

Best Transport har utfört detta uppdrag sedan 2004 (med ett kortare uppehåll) och innehar stor kompetens inom området. Vi är därför mycket glada över det fortsatta samarbetet och ser fram emot det nya avtalets möjligheter.

Klicka här för att öppna PDF-filen

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading