Nyheter

Nytt ramavtal inom kontorsmaterial och kontorspapper, SLL820

Meddelande från Region Stockholms Upphandlingsavdelning:

Kontorsmaterial avtalsperiod 2019-02-01—2021-01-31, leverantör Office Depot Svenska AB
Kontorspapper avtalsperiod 2018-11-02—2020-11-01, leverantör Procurator Sverige AB

Målet med upphandlingen har varit att förse Region Stockholm med kontorsmaterial och kopieringspapper. Produkter som håller för lång och upprepad användning, kvalitetsprodukter samt enklare för engångsbruk. Kopieringspapper vitt och färgat för kontorsbruk i A4 och A3 format.

För beställning av kontorsmaterial ska MediCarrier AB användas. Leveranser sker till MediCarrier för vidare distribution till avropande verksamheter. Undantaget är Trafikförvaltningen och Locum AB som avropar kontorsmaterial i form av skåpservicetjänst.

För beställning av kontorspapper föreslås att MediCarrier AB används. Samlad leverans sker då till MediCarrier för vidare distribution.

För mer information under avtalsperioden se https://www.upphandling.sll.se/avtal 
Bilder och produkter finns i varukatalogen.

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading