Nytt om varuförsörjning v8 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Vi förbereder för en tredje pandemivåg. Det finns mycket gott om skyddsutrustning och andra kritiska artiklar. I detta nummer skriver SF Upphandling om artiklar inom anestesi/IVA. MediCarrier fortsätter med nattskift även under mars och april. Det minskar risken för smittspridning och skapar förutsättning för kapacitetshöjning vid behov.

Ett antal kunder som beställer i ClockWork har tyvärr drabbats av att beställningarna multiplicerats 2-6 gånger. Det beror på en säkerhetsuppgradering i kommunikationen mellan ClockWork och MediCarriers ordersystem, via Serviceförvaltningens EDI-motor, i onsdags morse. Vi har jobbat hårt för att minimera påverkan på kunderna, men framförallt Södertälje sjukhus, SöS, Karolinska Solna och Huddinge Sterilteknik har fått dubblerade (eller mer) leveranser. Mer info i detta nyhetsbrev.

Jag beklagar det merarbete det har orsakat vården. Det gör även Serviceförvaltningen. Vi har högt fokus på att utreda orsaken tillsammans och identifiera åtgärder.

Vänliga hälsningar

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 8

Rekommendationen om munskydd i öppenvården

Den 19 februari kom en rekommendation om att patienter i öppenvård, sjukhusanslutna mottagningar och tandvård samt deras medföljande behöver bära munskydd. Det finns stora mängder munskydd i lager, men vi påminner om att beställa mindre mängder ofta för att undvika tillfälliga restnoteringar som kan uppstå om väldigt stora beställningar läggs vid ett och samma tillfälle.
Rekommendation om munskydd vid vårdbesök | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Leverans av 350 örontermometrar denna vecka

Denna vecka levereras 350 örontermometrar. Efter denna leverans återstår ca 80 st örontermometrar som restnoterats. Andra typer av termometrar finns på lager
https://katalog.medicarrier.se/346/

Stadigare leveranser av produkter för covidvård

Av Eva Losman Ragnå, SF Upphandling

I våras tog pandemin många av oss på sängen. Vården fick snabbt ställa om och fokusera på att ta hand om det enormt stora flödet av covidpatienter. Följden av denna ökning blev självklart också att efterfrågan på de produkter som vården behövde för att kunna göra sitt jobb mångdubblades. Eftersom denna ökade förbrukning var global blev det svårt för många leverantörer att förse oss med tillräckliga volymer och allokeringsarbetet blev centralt. Det gällde att skicka produkterna dit de främst behövdes.

Nära samarbete med de stora leverantörerna
I Region Stockholm har vi valt att jobba extra nära våra stora leverantörer under det gångna året. Vi har i många fall haft veckovisa avstämningar för att tydliggöra vårt läge och vårt behov. Glädjande kunde vi se att våra leverantörer under perioden mellan den första och den andra vågen gjort många bra insatser för att bättre klara av en ökad efterfrågan. Det som nu blev problematiskt var när förfinade behandlingsmetoder krävde stora volymer av andra produkter än de som krävdes under våren 2020.

Idag kan vi konstatera att de flesta av våra leverantörer inom anestesi/IVA-området har en relativt god stabilitet. Enstaka produkter kan fortfarande vara sena, men det är betydligt färre artiklar som restar. Veckoavstämningarna fortgår med flera av leverantörerna. Vi har idag en stor fördel av den relation vi byggt upp och det ömsesidiga kunskapsutbytet som skett. Mycket av avstämningarna har därför successivt i större utsträckning kunna ske i löpande operativa kontakter mellan leverantör och MediCarrier.

Stabila leveranser från Fisher & Paykel Healthcare
En av de leverantörer som under hela pandemiperioden haft stora problem att förse oss med tillräcklig mängd artiklar är Fisher & Paykel Healthcare. Just i dag kan vi dock konstatera att de inte är sena med några artiklar. Bakgrundsbilden i det här fallet är att samtliga av företagets produkter produceras på Nya Zeeland. En utökning av produktionskapaciteten var ett första steg, men insatser krävdes också för att säkra de rejält mycket mer omfattande leveranserna till Europa. Under hösten har företaget också arbetat med att vässa sin kundtjänst/orderfunktion genom en omorganisation och delvis utökade resurser. Ytterligare en faktor som påverkat flödet av produkter till Sverige är att Norden fått en förändrad logistiklösning genom att en hub inrättats i Jönköping. Det handlar inte om ett fullödigt lager, men några av de mest frekvent beställda produkterna finns här. Detta ger en annan stabilitet än då varje enskild order levererades från Tyskland till Region Stockholm.

Problem med dubblett-order från ClockWork

I onsdags förmiddag uppstod problem med överföring av order från Clockwork till MediCarrier. Bakgrunden är att integrationerna mellan Clockwork, EDI-motorn (SF IT) och MediCarriers ordersystem skulle uppgraderas till ett säkrare format. En oönskad konsekvens blev att många order kom in mellan 2-6 gånger till MediCarrier under en tvåtimmars period.

Under onsdagen pågick ett intensivt arbete hos MediCarrier för att försöka minimera kundpåverkan genom att makulera dubblettorder. Kundorder som redan under morgonen börjat plockas kunde inte korrigeras utan att riskera utebliven leverans eller större förseningar som konsekvens. Bedömningen gjordes därför att de kunder, vars avgångar redan plockats, skulle levereras ut. Södertälje sjukhus, SöS, Karolinska Solna och Huddinge Sterilteknik berördes och varumottagningarna informerades under onsdagen.
Under torsdagen har arbetet fortsatt med att makulera dubblettorder samt säkerställa att de kundorder som lästs in efter att inflödet av order från Clockwork korrigerats, hamnat på rätt leveransdag.

Trots stora insatser från bland annat IT-avdelningen, Kundservice, Lager och Transportavdelningen har vissa dubblettorder passerat igenom systemet och levererats ut till kund. Vi ber om er förståelse för detta och i de fall ni kan ber vi er att behålla överleveransen. Lagerverksamheten har som direkt konsekvens av det inträffade ökat bemanningen samt tagit höjd för att klara extra många returer för det som levererades ut extra.

Serviceförvaltningen och MediCarrier beklagar det inträffade. Dialog pågår mellan MediCarrier och Serviceförvaltningen om rotorsaksanalys och åtgärder för att det inte ska inträffa igen.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading