Nytt om varuförsörjning v7 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Läget för personalkläder är fortsatt besvärligt, vilket vi skriver mer om i detta nyhetsbrev. För en vecka sedan var bedömning att det fanns tillräckliga volymer för att låta vården beställa. Men tillsammans med SF Upphandling gjorde vi bedömningen att vi måste säljstoppa (dvs passivsätta i vårdens beställningssystem) och allokera ut till vårdens beredskapsförråd för lokal prioritering och fördelning. Vi använder alltså de rutiner för bristhantering som etablerats under pandemin.

Vi ser att vi får en hel del returer på COR-artiklar. Detta riskerar att bli ett växande problem i takt med att ordinarie leveranser kommer igång samtidigt som vi har byggt upp ett stort beredskapslager med COR-artiklar. Vi behöver hjälpas åt att omsätta de lager vi byggt/bygger upp. Från SF Upphandling och MediCarrier jobbar vi med att säkerställa bra produktinformation och tydlighet i vad man får när man beställer. Från vården önskar vi acceptans att det fortsatt inte alltid blir den artikel som man kanske föredrar. Returer orsakar merarbete för alla parter vilket både ökar kostnader och är negativt för miljön. På sikt riskerar vi också stora kassationskostnader. Vi kommer fortsätta följa detta!

Trevlig helg!

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 7

Besöksrockar finns åter att beställa

Besöksrockar från OneMed för operation med muddar och tryckknappar med artikelnummer 87680, 87681 och 87682  finns nu åter att beställa i vårdens beställningssystem. Sedan i december finns även tillfällig artikel COR319, besöksrock för operation att beställa.

Förtydligande vid beställning av spruta injektion 3-komp Luer 1 ml med låg dödvolym (COR372)

Som vi informerade om i förra veckan ska beställningar av spruta injektion 3-komp Luer 1 ml med låg dödvolym, för vaccination, göras på artikelnummer COR372. Artikeln som kommer att levereras har artikelnummer TF92053-4, vilket är samma artikel. Eftersom vi har köpt in likvärdiga och ibland identiska artiklar från olika leverantörer kan andra artikelnummer komma att levereras längre fram i vår. För att underlätta för vården ska beställning alltid göras på artikelnummer COR372.

Påminnelse om olika varianter på nitrilhandskar

Som vi skrivit om många gånger, så får vi inte de volymer vi önskar av våra upphandlade handskar. Detta beror på brist på nitrilgummi och andra problem som uppstått under pandemi. SF Upphandling och MediCarrier har därför säkrat stora volymer av undersökningshandskar för en lång tid framöver.

Om den handske du har beställt restar så kommer den att ersättas av en annan, likvärdig nitrilhandske. De handskar som kan komma att levereras är Procurator (Milky Sensitive eller Indigo Fine), Abena (Excellent eller Classic) och Medea (Nitrylex Classic).

Alla handskar är utvärderade, kliniskt testade och godkända av Region Stockholm.

Personalkläder: Viktigt att prioritera rätt produkt för rätt tillfälle

Av Eva Losman-Ragnå, SF Upphandling

I början av veckan informerade vi om att vi under en period behöver passivsätta engångskläder -Clean Air Suit från Mölnlycke och OneMed – i vårdens beställningssystem. I stället allokeras volymer ut till vårdens beredskapsförråd enligt beställningsmönstret de senaste sex månaderna.  Problemet med leveranser från Mölnlycke och, i viss mån, OneMed kvarstår även om vissa volymer levereras under veckan.

Mölnlycke räknar med att leveranserna ska kunna öka för att på sikt kunna motsvara Region Stockholms behov, men prognosen de närmast veckorna är att vi får in mindre volymer än vad vi skulle önska.

Hur kan vi alla hjälpas åt?

När vi nu både försöker öka mängden operationer och samtidigt har en brist på vissa kläder är det viktigt att alla hjälps åt att använda respektive artikel på rätt sätt och, framför allt, vid rätt tillfälle.

För att minska risken att operationsverksamhet begränsas behöver engångs- och flergångskläder för operation (Clean Air Suit från Mölnlycke och OneMed, samt Mertex från Textilia) reserveras för rätt tillfällen.

Detta kan du göra:

  • Förstå vilka kläder som ska användas när
  • Inte lägga undan några plagg för framtida bruk.
  • Hjälpa till genom att omgående lämna använda flergångskläder till tvätt så vi tillsammans med Textilia kan säkerställa en så hög omsättningshastighet som möjligt – och att rena kläder alltid finns att tillgå.

Information om personalkläder för operation

Postoperativa infektioner i samband med operation är en utmaning för sjukvården. De innebär både ett stort lidande för patienten samt en stor kostnad för sjukvården och samhället. En av flera faktorer som bidrar till postoperativa infektioner är mängden bakteriebärande luftburna partiklar – CFU (Colony Forming Units) i operationssalen, där operationspersonalen är en bidragande faktor.

För att möta utmaningen och minska mängden postoperativa infektioner finns normalt sett olika personalkläder att välja bland. De har lite olika egenskaper. Clean Air Suit är den engelskspråkiga benämningen för vad som på svenska kallas Specialarbetsdräkt. Detta är en medicinteknisk produkt som bidrar till att sänka halten bakteriebärande partiklar i operationssalsluften genom att vara tätare än vanliga personalkläder. Specialarbetsdräkt finns i såväl engångs- som flergångsutförande.

I Region Stockholm tillhandahålls engångskläder från Mölnlycke och OneMed (produktnamn Clean Air Suit) via MediCarrier och flergångskläder (i materialet Mertex) från Textilia. Engångskläderna har visat sig ha högre prestanda (= är tätare) än flergångskläderna och används företrädesvis vid implantatkirurgi eller då de yttre förutsättningarna (t.ex. dålig ventilation) kräver det. Flergångskläderna används vid övriga operationer och vissa invasiva diagnostiska ingrepp.

Operationskläder ska enbart användas inom de enheter som vårdgivaren anvisat och exempelvis inte på vårdavdelningar och mottagningar.

Varje vårdgivare beslutar om den exakta rutinen för vad som används när utifrån den egna verksamhetens inriktning och förutsättningar.

Berörda artikelnummer av Clean Air Suit från Mölnlycke och OnedMed är:

Skyddsutrustning: Internationell utblick

Av Love Lönnroth, projekt Robust varuförsörjning

Den amerikanska tidskriften Supply Chain Dive publicerade förra veckan en genomgång av läget inom försörjning av skyddsutrustning, där de intervjuat flera av de ledande inköpsorganisationerna inom den amerikanska sjukvårdssektorn. Deras erfarenheter under pandemin påminner om vad vi upplevt inom Region Stockholm. Det har varit svårt att få fram produkter och priserna har gått i taket.

Stora amerikanska aktörer som Trinity Health berättar hur de under pandemin var tvungna att köpa produkter hos nya okända leverantörer, vilket innebar en stor arbetsinsats och ställde höga krav på den egna produktkontrollen.

De amerikanska sjukvårdsaktörerna har använt flera strategier för att skaffa skyddsutrustning:

  • Bredda leverantörsbasen
  • Köpa direkt från tillverkarna
  • Starta lokal tillverkning i samarbete med amerikansk industri

Bland annat har en av Fords underleverantörer levererat visir under pandemin och andra produkter som tillverkas lokalt är skyddsförkläden och handsprit.

Ett problem för de amerikanska inköpscentralerna har varit att allokera rätt mängd produkter till vårdgivarna. De har därför utvecklat nya prognosverktyg för att hålla koll på lagersaldon och allokering. Organisationen ”Get Us PPE” som kopplar ihop donatorer av skyddsutrustning med vårdgivare har utvecklat ett ”Uber-liknande” system för att koppla ihop donatorer med vårdgivare som finns i närheten.

Länk till artikeln:
https://www.supplychaindive.com/news/ppe-supply-chain-sourcing-procurement-n95-gloves-shortage/594813/

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading