Nytt om varuförsörjning v6 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Det är fortsatt fokus på personalkläder, eftersom det är ett besvärligt leveransläge samtidigt som vården nu ska öka antalet operationer. Det finns personalkläder att beställa, både ordinarie och COR-artiklar.

Vi informerar också om vilket förbrukningsmaterial som behövs för olika typer av vaccin.

För både personalkläder och sprutor/kanyler önskar vi att ni lägger frekventa beställningar på mindre volymer för att underlätta för ett jämnare varuflöde.

Det finns ett antal områden som vi vet att många är intresserade av. Vi planerar för att kunna skriva mer om dem framöver. Till exempel:

  • sortimentet av COR-artiklar och när ordinarie artiklar finns tillängliga igen;
  • nya avtal och artiklar som utgår;
  • hur EU-förordningen MDR (Medical Device Regulation) påverkar varuförsörjningen;
  • pågående arbete för en robustare varuförsörjning.

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 6

Vilket förbrukningsmaterial krävs vid vaccinering med olika vaccin mot Covid-19?

Photo by Kristine Wook on Unsplash

Via följande länk hittar ni information om vilket förbrukningsmaterial ni ska beställa vid vaccinering mot Covid-19.

Vi uppmanar er fortsatt att endast beställa material för de vaccindoser som ni har blivit tilldelade samt att lägga små och frekventa order på sprutor och kanyler så att MediCarrier hinner fylla på plocklagret. På så vis kan vi tillsammans säkerställa att alla som behöver få sprutor och kanyler får artiklar i tid. MediCarriers kundtjänst kommer att minska ner stora beställningar.
Tack för ert samarbete!

Fortsatt besvärligt leveransläge inom personalkläder

Det finns, som vi skrev i förra veckans nyhetsbrev, COR-artiklar att tillgå. Ordinarie produkter kommer löpande in i mindre mängd. Huvudsakliga anledningen till leverantörernas svårigheter är den extrema globala efterfrågan. Trots treskift i fabrikerna kan tillverkarna inte producera i takt med efterfrågan. De produkter som upphandlas behöver uppfylla högt ställda krav på hygien och funktion. Det är svårt att få fram alternativ som fungerar i sterila miljöer, t.ex. saknas i många fall muddar.

Vi ber att ni lägger frekventa beställningar på mindre volymer för att underlätta för ett jämnare varuflöde.

Inköp av 16 000 besöksoveraller

Besöksoveraller används på många avdelningar inom sjukvården, bland annat av tekniker som snabbt kan behöva få tillgång till en utrustning inne på en avdelning. Om dessa besöksoveraller saknas är risken stor att rockar som är avsedda för operation används istället, vilket innebär risk att det uppstår brist även på dessa artiklar.

Den ordinarie leverantören av besöksoveraller kan inte leverera den volym av upphandlad artikel som Region Stockholm önskar på grund av att produkten är nedprioriterad av tillverkaren. Däremot erbjuds en overall av en högre kvalitet, som MediCarrier nu köper.

50 örontermometrar har anlänt men rest kvarstår

En mindre sändning på 50 örontermometrar kommer in denna vecka. Efter detta kvarstår ca 400 st örontermometrar som restnoterade. Andra termometrar finns att tillgå.

Sopsäck MC art nr 88438 fortsatt restnoterad

125 l svart sopsäck 25 per rulle är fortsatt restnoterad. Dialog pågår med leverantören. Vänligen välj annan artikel tills vidare.

Information om aktuella ramavtalsupphandlingar

Här är en förteckning över ramavtalsupphandlingar som SF Upphandling genomför med avtalsstart under mars – maj, och som lagerhålls och distribueras via MediCarrier. Information om produktnyheter inom respektive avtal meddelas via MediCarriers hemsida närmare avtalsstart. Samtliga gällande ramavtal med information om leverantörerna nås via Region Stockholms avtalskatalog:
https://www.sll.se/om-regionstockholm/upphandling/avtal/

Avtalsområde  Avtalsstart
Husgerådsartiklar, SLL720 2021-04-01
Sårbehandlingsartiklar 2020, SLL575 2021-04-01
Gipsartiklar 2021, SLL577 2021-04-01

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading